ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns)

1. Від присвійних займенників my, our, your тощо шляхом додавання закінчень -self (в однині) і -selves (у множині) утворюються зворотні займенники myself, ourselves, yourselves тощо, які часто відповідають українським себе в різних відмінках, сам або зворотним дієсловам з часткою -ся(-сь):

Множина

myself — себе, сам yourself — себе, сам(а)

ourselves — себе, самі yourselves — себе, самі

himself — себе, сам herself — себе, сама itself — себе, сам, сама, само

themselves — себе, самі

We have done it (by) ourselves. — Ми самі це зробили.

I bought myself a new coat. — Я купив собі нове пальто. They themselves translated this text. — Вони самі переклали цей текст.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Не плутайте скорочення it's і присвійний займенник its. Наприклад: It's a room. Its walls are white. Це — кімната. Її стіни білі.

2. Такі дієслова, як wash, shave, bathe, dress, hurry, feel, hide, вживаються без зворотних займенників.

He got up at 7 a.m., washed, shaved, dressed and went to the country. — Він прокинувся о сьомій годині ранку, умився, поголився, вдягнувся та поїхав за місто.

The child hides behind the bushes and trees in the garden. — Дитина ховається поза кущами та деревами в садку.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Найбільш розповсюджені вирази із зворотними займенниками: behave yourself, enjoy yourself, help yourself, make youself at home, by oneself.