ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Присвійні займенники (The Possessive Pronouns)

1. Присвійні займенники мають дві форми: відносну, яка вживається лише як означення до іменника, та абсолютну, яка вживається самостійно, тобто без іменника.


Особові

займенники

Присвійні займенники

Переклад присвійних займенників

відносна форма

абсолютна форма

I

my

mine

МІЙ, моя, моє, мої

he

his

his

його

she

her

hers

її

it

its

its

його, її

we

our

ours

наш, наша, наше, наші

you

your

yours

ваш, ваша, ваше, ваші твій, твоя, твоє, твої

they

their

theirs

їхній, їхня, їхнє,їхні


This is ту address. Give те yours. — Це моя адреса. Дайте мені Вашу.

“Whose book is this?” “It is my book. It isn’t his.” — Чия це книжка? — Це моя книжка. Це не його.

Take ту pen and give те hers. — Візьми мою ручку і дай мені її.

2. В англійській мові немає такого присвійного займенника, що відповідав би українському займеннику свій. Останній перекладається на англійську мову різними присвійними займенниками залежно від особи, якої він стосується:

Я загубив свій олівець. — I lost ту pencil.

Ти загубив свій олівець. — You lost your pencil.

Вона пише своїм олівцем. — She writes with her pencil.

Ми дали їм свої книги. — We gave them our books.