ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Займенник — частина мови, що лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх.

В англійській мові займенники поділяються на: особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, питальні.

Особові займенники (The Personal Pronouns)

1. Особові займенники мають два відмінки: називний і об’єктний

Особа

Називний відмінок

Об'єктний відмінок

Однина

1 -а

1 —я

те — мене, мені

2-а

you — ти

you — тебе, тобі

3-я

he — він

she — вона

it — воно (він, вона)

him — його, йому

her — її, їй

it — його, йому, її, їй

Множина

1 -а

we — ми

us — нас, нам

2-а

you — ви

you — вас, вам

3-я

they — вони

them — їх, їм

I am speaking to him. — Я розмовляю з ним.

Не is speaking to те. — Він розмовляє зі мною.

You see them. — Ви бачите їх.

They see you. — Вони бачать вас.

2. Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета:

I (he, she, we, you, they) went to school.

3. Особові займенники в об’єктному відмінку виконують функцію додатка. Після прийменників особові займенники вживаються лише у формі об’єктного відмінка. Українською мовою об’єктний відмінок перекладається різними непрямими відмінками з прийменниками і без них.

Не gave те a red pen. — Він дав мені червону ручку.

Не showed the book to her. — Він показав їй книжку.

4. Займенник it замінює іменники — назви неістот, тварин, а також іменник baby немовля. Українською мовою особовий займенник it залежно від роду відповідного іменника перекладається словами він, вона, воно:

The pencil is on the table. It is red. — Олівець на столі. Він червоний.

The bag is under the table. It is black. — Сумка під столом. Вона чорна.

The window is small. It is open. — Вікно маленьке. Воно відчинене.

The dog is eating. It is hungry. — Собака їсть. Він голодний.