ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА

Англійський алфавіт (The English Alphabet)

Друковані

літери

Назва

літер

Друковані

літери

Назва

літер

Друковані

літери

Назва

літер

А а

[еі]

j j

[d ʒеr]

S s

[es]

В b

[Ьі:]

Kk

[ kei]

Tt

[ti]

Сс

[si:]

L l

[el]

U u

[ju]

D d

[di]

М m

[em]

V v

[vi]

Е е

[і]

N n

[e n]

W w

['dʌblju:]

Ff

[ef]

0 о

[ əv]

X x

[eks]

G g

[d ʒі:]

P P

[pi]

Y у

[wai]

Н h

[ei]

Q q

[kju:]

Z z

[zed]

I і

[аі]

R r

[a:(r)]