ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Артикль (The Article)

Означений артикль (The Definite Article)

1. Означений артикль the походить від вказівного займенника that і показує, що певний предмет виділяється з групи однорідних:

Give те the pencil, please. — Дай мені, будь ласка, олівець, (якийсь певний олівець)

2. Означений артикль вживається:

а) коли предмет виділяється із інших подібних предметів:

Give те the telegram you got yesterday. — Дай мені телеграму, яку ти отримав вчора.

б) коли з контексту або ситуації ясно, який предмет мається на увазі:

Please close the window. — Зачини, будь ласка, вікно.

в) коли особа (або предмет) знову згадується у розмові:

I saw a man walking along the street. The man was carrying a gun.

г) перед іменниками, які означають єдині у своєму роді явища:

the Sun, the East, the North, the West.

д) перед іменниками і дієприкметниками, які стали іменниками (із значенням множини):

The rich should help the children.

е) коли є найвищий ступінь порівняння прикметника:

It is the most interesting book I have ever read. є) з порядковим числівником:

September is the first month of autumn.