ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Iменник (Noun)

Відмінок (The Case)

1. В англійській мові іменник має два відмінки: загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case).

2. Загальний відмінок не має спеціальних відмінкових закінчень. Зв’язок іменника у загальному відмінку з іншими словами виражається прийменниками і місцем у реченні. Так, іменник, що стоїть перед присудком, є підметом:

The boy asks the girl. — Хлопчик запитує дівчинку.

А після присудка — прямим додатком:

The girl asks the boy. — Дівчинка запитує хлопчика.

3. У формі присвійного відмінка вживаються головним чином іменники, що означають людей і тварин.

4. Присвійний відмінок іменників в однині утворюється додаванням закінчення -’s (тобто апострофа і букви s). Присвійний відмінок іменників у множині утворюється додаванням апострофа. Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то його присвійний відмінок утворюється так само, як в однині, тобто додаванням -’s.

Множина

's

s'

's

her student's book — книжка її студента

her students' books — книжки її студентів

the children's room — дитяча кімната

his son's flat — квартира його сина

his sons'flats — квартири його синів

those men's cars — машини тих чоловіків

5. Якщо іменник в однині закінчується на -s або -х, то у присвійному відмінку однини до нього додається лише апостроф або апостроф і закінчення -s, але читається, ніби -s також додано до слова:

Bess’ book ['besiz 'bʋk] книга Бесс;

Bess’s book ['besiz 'bʋk] книга Бесс.

6. Інколи форму присвійного відмінка можуть набувати іменники, що означають:

а) назви країн, міст, суден:

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Перед іменами та прізвищами людей у присвійному відмінку означений артикль не вживається, наприклад: Ben's car, Johnson's baby. За винятком тих випадків, коли ми маємо на увазі родину: the Browns' house.


Kyiv's streets

вулиці Києва

the «Neva's» crew

команда корабля «Нева»


б) час і відстань

відстань в один кілометр

three months' work

тримісячна праця

tomorrow's newspaper

завтрашня газета


в) збірні поняття типу government, party, army, family, society:

сімейні традиції

the government's decision

постанова уряду

7. Значення присвійного відмінка в англійській мові передається також сполученням прийменника of з іменником у загальному відмінку (of -phrase). Найчастіше такі сполучення використовуються, коли іменник означає речі.

the leg of the table ≠ the table’s leg (так сказати не можна)

8. Коли дві або більше людини є власниками одного предмета, закінчення присвійного відмінка додається до останнього іменника. Порівняйте:

's flat — квартира Пітера і Хелен (вони живуть разом)

Peter's and Helen's flats — квартири Пітера і Хелен (вони живуть окремо)