ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Iменник (Noun)

Число (The Number)

1. Іменники в англійській мові, як і в українській, мають два числа: однину (Singular) й множину (Plural).

2. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники:

one table — three tables

one car — nine cars

a tree — a lot of trees

3. Множина іменників утворюється додаванням до форми однини закінчення -s, яке після дзвінких приголосних і голосних вимовляється як [z], а після глухих приголосних — як [s]:

[z]

[s]

a hand — hands a train — trains a club — clubs a wall — walls

a shoe — shoes a sea — seas a tree — trees a table — tables

a book — books a lamp — lamps a hat — hats a street — streets

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форму множини утворюють лише обчислювані іменники. Наприклад: a house — houses, a chair — chairs.

4. Іменники, що закінчуються на -s, -ss, -x, -sh, -ch, -tch у множині мають закінчення -es, яке вимовляється [iz]:

a box — boxes

a bench — benches

a class — classes

a dish — dishes

a watch — watches

5. До іменників, що закінчуються на -у з попередньою приголосною, додається закінчення -es, при цьому у змінюється на і. Іменники, які закінчуються на -у з попередньою голосною, утворюють множину додаванням закінчення -s.

a toy — toys

a lady — ladies

a key — keys

a factory — factories

a day — days

6. У деяких іменниках, що в однині закінчуються на -f, -fe, у множині -f змінюється на -v з додаванням закінчення -(e)s, яке вимовляється [z]:

a shelf — shelves

a knife — knives

a scarf — scarves

a wife — wives

a wolf — wolves

Але деякі іменники, які закінчуються на -f та -fe, утворюють мно жину додаванням закінчення -s:

a safe — safes

a roof — roofs

a handkerchief — handkerchiefs

7. Деякі іменники утворюють множину не за правилами — зміною кореневої голосної. їх слід запам’ятати:

a foot — feet

a child — children

a woman — women

a tooth — teeth

an ox — oxen

a goose — geese

a mouse — mice

a person — persons (оф.), people

8. Іменники, що закінчуються на -о, у множині мають закінчення -es:

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Деякі іменники утворюють множину не за правилами (a man — men, a tooth — teeth, etc.). їх слід запам'ятати!


a tomato — tomatoes

a hero — heroes

a photo — photos

a piano — pianos

a radio — radios


Але:

9. Деякі іменники зберегли стародавню форму множини, яка збі гається з формою однини:

a sheep — sheep

a swine — swine

a fish — fish

a fruit — fruit

The deer is a graceful animal. The sheep are domestic animals.

10. Утворення деяких іменників латинського і грецького походження треба запам’ятати:

crisis — crises

analysis — analyses

phenomenon — phenomena

11. Деякі іменники уживаються тільки в множині:

scissors — ножиці

goods — речі, товар

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Деякі іменники, які закінчуються на -s (news — новини, politics — політика, physics — фізика), вживаються з дієсловами в однині:

Your news is very interesting. — Твої новини є дуже цікавими.

12. Деякі іменники уживаються тільки в однині:


knowledge — знання

luggage — багаж

advice — порада

money — гроші

mathematics — математика

information — інформація

furniture — меблі

athletics — атлетика


13. З деякими необчислюваними іменниками ми можемо викорис товувати наступні словосполучення:

advice / information / news / luggage

a pair of

pyjamas / jeans / trousers

a jar of

jam

a glass of

water / milk

a litre of

oil

a tube of

toothpaste

a slice of

toast / lemon / bread