ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Iменник (Noun)

Іменник — частина мови, яка означає предмет або явище, що сприймається як предмет. Іменники поділяються на власні (Proper Nouns) та загальні (Common Nouns). До власних належать імена (Peter, John Smith), географічні назви (Kyiv, the Carpathians), а також предмети та явища, єдині у своєму роді (the French Revolution). В англійській мові до власних іменників належать також назви днів та місяців (Monday, September).

Іменники поділяються на конкретні та абстрактні (a spoon, probability), назви істот і неістот (a student, a book); збірні (a family, a crowd); матеріально-речовинні (water, wool).

Загальні іменники можна поділити на обчислювані (злічувані), та необчислювані (незлічувані).

Необчислювані

1) назви істот і неістот

a boy — 2 boys

a table — 5 tables

2) назви одиниць вимірювання a month — 2 months

1) назви абстрактних понять

knowledge

love

2) назви речовин, матеріалів silver