ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Складнопідрядне речення (The Complex Sentence)

Складнопідрядне речення складається з головного (the Principal Clause) та одного чи кількох підрядних (the Subordinate Clauses), які приєднуються до головного за допомогою сполучників підрядності або сполучникових слів.

Підрядні речення виконують функцію одного з членів речення і, відповідно до цього, бувають підметовими, присудковими, додатковими, означальними й обставинними:

It is strange that he is a good sportsman. (підметове) — Дивно, що він добрий спортсмен.

The question is whether he knows French, (присудкове) — Питання в тому, чи знає він французьку мову.

She told us that she felt ill. (додаткове) — Вона сказала, що почуває себе хворою.

I have bought the book that I was looking for. (означальне) — Я купив книгу, яку шукав.

As I was going home, I met my old friend, (обставинне) — Коли я йшов додому, зустрів свого давнього друга.