ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

ВИМОГИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Знання признаків і навички розпізнання й використання простих речень, безособових речень, складносурядних і складнопідрядних речень та порядку слів у них, вживання дієслів у всіх часах в активному та пасивному станах, використання неособових форм дієслів.


У цьому розділі надано систематичний, повний опис граматичної будови сучасної англійської мови як системи форм, що історично склалася, розкрито значення цих форм і описані випадки їх вживання. Цей розділ охоплює основні явища, що відносяться до морфології і синтаксису сучасної англійської мови.