ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Складносурядне речення (The Compound Sentence)

Складносурядне речення складається з двох або більше не підпорядкованих одне одному речень, які об’єднуються за допомогою сполучників або без них. Між реченнями, що входять до складу безсполучникового складносурядного речення, ставиться крапка з комою:

I rang him up and he came to me in an hour.

I rang him up; he came to me in an hour.