ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Спонукальні речення (Imperative Sentences)

Спонукальні речення виражають наказ, прохання, пораду, дозвіл, бажання мовця. У заперечній формі спонукальні речення можуть виражати заборону:

Read the article, please. — Прочитай, будь ласка, статтю. Will you соте here? — Підійдіть сюди, будь ласка.

Let’s go there. — Давай підемо туди.

Won’t you open the window? — Чи не відчините вікно?

Don’t speak Ukrainian at English lessons. — He говоріть українською мовою на уроках англійської мови.