ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Питальні речення (Interrogative Sentences)

Альтернативні запитання (Alternative Questions)

Альтернативне запитання складається з двох загальних запитань, з’єднаних сполучником or. Хоча альтернативні запитання починаються з допоміжного чи модального дієслова, як і загальні, за змістом вони є спеціальними, тому вимагають повної відповіді. Відповіді yes або по логічно неможливі, як і в українській мові:

Is he a teacher or a doctor? — He is a doctor.

Which do you like, tea or coffee? — I like coffee.

Will you go to school or home? — I shall go home.

Did you speak to him, or did your brother? — My brother did.