ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Питальні речення (Interrogative Sentences)

Роз'єднувальні запитання (Disjunctive Questions)

Роз’єднувальне запитання складається з двох частин. Перша частина — це розповідне речення у ствердній або заперечній формі, друга — коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займенником, який відповідає підмету першої частини, і допоміжного або модального дієслова. Якщо присудок першої частини вжито у the Present або Past Indefinite у ствердній формі, тобто коли у його складі немає допоміжного дієслова, то в короткому запитанні вживаються відповідні форми допоміжного дієслова to do.

Відповіді на роз’єднувальні запитання зазвичай короткі і можуть виражати як згоду, так і незгоду з мовцем.

Зверніть увагу, що, як і в заперечній формі загальних запитань, використання yes і nо у роз’єднувальних запитаннях в українській та англійській мовах не збігається:

You don’t speak French, do you? — No, I do not. Yes, I do.

Ви не говорите французькою, чи не так? — Ні, не говорю. Ні, говорю.

Питання

Відповідь

+

-

згода з тим, хто говорить

незгода з тим, хто говорить

You speak English, Ви говорите англійською мовою,

don't you? чи не так?

Yes, I do.

Так, говорю.

No, I don't.

Ні, не говорю.

-

+You don't speak English,

Ви не говорите англійською мовою,

do you? чи не так?

No, I do not.

Ні (Так), не говорю.

Yes, I do.

Ні, говорю.