ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Питальні речення (Interrogative Sentences)

Спеціальні запитання (Special Questions)

Порядок слів у спеціальних запитаннях такий самий, як і в загальних, але перед допоміжним або модальним дієсловом стоїть питальне слово (або група слів):

When do you get up? — Коли ти встаєш?

What do you read? — Що ти читаєш?

Where do you live? — Де ти живеш?

What story did the teacher read to you yesterday? — Яке оповідання прочитав вам учора вчитель?

Why do you cry? — Чому ти плачеш?

Спеціальні запитання до підмета починаються питальними займенниками who хто або what що. Вони виконують функцію підмета. Після цих займенників ставиться дієслово, що виконує функцію присудка. Таким чином, у спеціальних запитаннях, що стосуються підмета, зберігається прямий порядок слів:

Who is reading a book?

Who teaches you?

Who can speak English?

What stands in the corner?

Прямий порядок слів зберігається також у спеціальних запитаннях, що стосуються означення підмета. Вони починаються питальними словами what (який); which (котрий, який); whose (чий); how many, how much (скільки):

What pencil is on the table?

Whose child goes to school?

Which pupil is the best?

На спеціальні запитання, як правило, даються повні відповіді. При цьому члени речення, виражені іменниками, замінюються займенниками:

What did the teacher read to the pupils yesterday? — He read an interesting book about animals.

Можливі також відповіді, що складаються з одного слова (або групи слів), якого (яких) стосується запитання:

— When did the teacher read you an interesting story about animals? — Коли вчитель прочитав вам цікаве оповідання про тварин?

Відповіді на запитання, що стосується підмета або його означення, звичайно даються в короткій формі. Вони складаються з підмета і присудка, вираженого допоміжним чи модальним дієсловом:

Who is reading a book? — My sister is.

Who can do it? — He can.

What pencil is on the table? — A red pencil is.