ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Питальні речення (Interrogative Sentences)

Заперечна форма загальних запитань

Слід звернути увагу на заперечну форму загальних запитань, яка утворюється за допомогою частки not, що ставиться після підмета перед основним дієсловом. Такі запитання виражають здивування і відповідають українським, що починаються словами хіба, невже:

Do you not know him? Невже (Хіба) ти його не знаєш?

Don’t you know him?

У відповідях на заперечні запитання в українській і англійській мовах вживання слів yes, по не збігається. Якщо в англійській мові у ствердній відповіді завжди вживається yes, а в заперечній — по, то в українській ні може вживатися в обох випадках:

Didn’t you read this book? — Yes, I did. No, I didn’t.

Хіба ти не читав цю книгу? — Ні, читав. Ні (Так), не читав.