ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Розповідні заперечні речення

В англійському заперечному реченні, на відміну від українського, може бути лише одне заперечне слово. Такими словами можуть бути: заперечна частка not; заперечні займенники по (ніякий, не); nobody, по one (ніхто); nothing (ніщо, нічого); заперечні прислівники never (ніколи); nowhere (ніде); заперечний сполучник neither ... nor (ні... ні).

Порівняйте.

I never anywhere told anybody anything about it. — Я ніколи ніде нікому нічого не говорив про це.