ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

СИНТАКСИС

Речення (The Sentence)

Просте речення (The Simple Sentence)

Залежно від мети висловлювання розрізняють три основні типи речень: розповідні, питальні і спонукальні.

Кожне з них може бути стверджувальним і заперечним.

При певній емоційній забарвленості, що передається інтонацією, будь-яке речення може перетворитися в окличне. Після окличних речень ставиться знак оклику.

Розповідні речення

Не reads books every day. — Він читає книжки щодня.

Не does not read books every day. — Він не читає книжок щодня.

Питальні речення

Does he read books every day? — Чи читає він книжки щодня? Does he not (Doesn’t he) read books every day? — Хіба він не читає книжок щодня?

Спонукальні речення

Open the book. — Розгорніть книжку.

Do not (Don’t) open the book. — He розгортайте книжку.

Окличні речення

What an interesting book you have brought! — Яку цікаву книжку ви принесли!

How well she sings! — Як гарно вона співає!

Oh, isn’t that interesting?! — О, хіба це не цікаво?!

Stand up! — Встань(me)!