ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Службові частини мови (The Structural Parts of Speech)

Construction there + to be

Interrogative

Positive Form

Negative Form 1

Negative Form 2

There is a new house in N. Street.

Is there a new house in N. Street?

Yes, there is.

No, there is not (there isn't).

There is no new house in N. Street.

There are new houses in N. Street.

Are there new houses in N. Street?

Yes, there are.

No, there are not (there aren't).

There are no new houses in N. Street.

There was a new house in N. Street.

Was there a new house in N. Street?

Yes, there was.

No, there was not (there wasn't).

There was no new house in N. Street.

There were new houses in N. Street.

Were there new houses in N. Street?

Yes, there were.

No, there were not (there weren't).

There were no new houses in N. Street.

There will be a new house in N. Street?

There will be new houses in N. Street.

Will there be a new house in N. Street?

Will there be new houses in N. Street?

Yes, there will.

No, there will be not (there won't).

There will be no new house in N. Street. There will be no new houses in N. Street.

У реченнях, в яких указується на наявність чи відсутність якогось предмета (явища, особи) у певному місці або в певний час, присудок, виражений дієсловом to be в третій особі однини або множини, ставиться перед підметом. Такі речення починаються словом there, яке не має самостійного значення, а лише вводиться дієсловом, і українською мовою не перекладається.

There is a piano in the room. — В кімнаті є (або стоїть) піаніно.

There are по pictures on the wall. — На стіні немає картин.

There are not any pictures on the wall. — На стіні немає картин.

Примітка. У реченнях зі зворотом there is може вживатися також прислівник місця there (там), що ставиться в кінці речення:

There are many children there. — Там багато дітей.

Не слід плутати речення типу The piano is in the room з реченням There is a piano in the room.

Перше речення відповідає на запитання Де піаніно? — Where is the piano?, тоді як друге є відповіддю на запитання Що є в кімнаті? — What is there in the room?


There is ('s)

a (some)

book on the table, a pen and some pencils in my bag.

2.

There are ('re)

some (a few)

chairs in the room.

3.

Is there

any (a)

river in this place?

4.

There was

no

wind yesterday.

5.

There were

few

factories in this street.

6.

There will be ('ll be)

a lot of

pupils at the meeting.

7.

There won't be

many

guests tomorrow.


some

bread at home.


little

sugar in my cup.

There is

a little

butter on the plate

no

money in my bag.


a lot of

oil in my country.


much

work at our office today.