Економічна безпека підприємства

Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики (замість передмови)

ВСТУП

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

1.1. Поняття економічної безпеки

1.2. Предмет, об’єкт, суб’єкт економічної безпеки

1.3. Економічна безпека держави

1.4. Економічна безпека регіону

1.5. Поняття економічної безпеки підприємництва

Питання для самоконтролю

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.1. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні

2.2. Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном

  ЯПОНІЯ

  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

  ФРН

  ШВЕЙЦАРІЯ

  УГОРЩИНА

  ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА

  БОЛГАРІЯ

  ПОЛЬЩА

  АЗІЯ

  РОСІЯ

2.3. Поняття та ознаки комерційної таємниці. Об’єкти та суб’єкти права власності на комерційну таємницю

2.4. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її елементи та складові

2.5. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю

  Статут підприємства

  Засновницький договір

  Колективний договір

2.6. Визначення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства

2.7. Допуск та доступ до комерційної таємниці

2.8. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці при укладанні господарських договорів, веденні ділових переговорів. Перевірка ділових партнерів

2.9. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю

Питання для самоконтролю

Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА (економічне шпигунство)

3.1. Економічна розвідка як фактор у конкурентній боротьбі

3.2. Організація та ефективність економічної розвідки

3.3. Методи шпигунства (методи збирання інформації)

  3.3.1. Легальні методи збирання інформації

  3.3.2. Напівлегальні методи збору інформації

  3.3.3. Нелегальні методи збору інформації

3.4. Канали витікання інформації

3.5. Дані про ділових партнерів та конкурентів

3.6. Технічні засоби збирання інформації

  3.6.1. Технічні засоби і збирання розвідувальних даних

  3.6.2. Аудіо- і радіотехніка в розвідувальній роботі

  3.6.3. Відеотехніка в розвідці

  3.6.4. Комп’ютерна розвідка

Питання для самоконтролю

Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Загальні положення і класифікація заходів захисту

4.2. Проблеми захисту підприємницької діяльності та організація захисту в розвинутих країнах

4.3. Завдання забезпечення захисту підприємництва в Україні

4.4. Служба економічної безпеки підприємства

4.5. Способи захисту від економічного шпигунства

4.6. Комплексна система заходів захисту підприємництва

  4.6.1. Основні завдання щодо захисту підприємництва

  4.6.2. Системи заходів забезпечення безпеки

  4.6.3. Організація захисту об’єктів підприємництва

  4.6.4 Програма захисту комерційної таємниці підприємства

4.7. Технічні засоби захисту бізнесу

  Захист від “жучків”

  Відеозахист

  Захист телефонних ліній зв’язку

  Захист комп’ютерних систем

Питання для самоконтролю

ДОДАТКИ

АНКЕТА ДІЛОВОГО ПАРТНЕРА

АНКЕТА КОНКУРЕНТА

Типові зразки організаційно-методичних документів системи правового захисту комерційної таємниці підприємства

НАКАЗ Про введення в дію Положення Про комерційну таємницю підприємства

Положення про комерційну таємницю підприємства та правила її збереження

НАКАЗ Про визначення відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства

МЕТОДИКА визначення відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

ПРИБЛИЗНА СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Про затвердження Переліку відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства

ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ безпеки підприємства

ПОЛОЖЕННЯ про дозвільну систему доступу співробітників підприємства та представників сторонніх організацій до відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці

УГОДА про конфіденційність з відвідувачем підприємства

ПАМ’ЯТКА працівнику про збереження комерційної таємниці підприємства

ПАМ’ЯТКА для використання при укладанні трудової угоди (договору-підряду, контракту) на виконання роботи, що містить комерційну таємницю підприємства

ПАМ’ЯТКА працівнику підрозділу кадрів підприємства (менеджеру персоналу)

ПАМ’ЯТКА для використання при укладанні господарських договорів, які містять відомості, що складають комерційну таємницю, між суб’єктами господарювання України

ПАМ’ЯТКА для використання при укладанні з іноземною фірмою договору (контракту), що містить відомості, які складають комерційну таємницю

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН виховання і навчання співробітників підприємства з питань збереження комерційної таємниці підприємства

ІНСТРУКЦІЯ щодо організації і ведення на підприємстві діловодства документів, що містять комерційну таємницю

ЖУРНАЛ обліку вихідних, вихідних та внутрішніх документів

ЖУРНАЛ обліку пакетів

ЖУРНАЛ обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів

ЖУРНАЛ обліку робочих зошитів

ЖУРНАЛ обліку карток про допуск до конфіденційної інформації

КОНТРОЛЬНА КАРТКА попереднього обліку відомостей (матеріалів, виробів, дослідних зразків), які можуть складати комерційну таємницю

АКТ на знищення документів та справ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ