Регіональна економіка

Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики (замість передмови)


Концепція регіональної політики

Наукові основи політики регіонального розвитку

Трансформація регіональних структур у системі інтеграційних зв'язків

Аграрний аспект регіоналізації

Регіональна науково-технічна політика


Глава I

ПОНЯТТЯ І СКЛАДОВІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

1. Економіка перехідного періоду

2. Суть і значення регіональної економіки

3. Економічна суть інфляції і формування системи управління інфляційними процесами


Глава IІ

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

1. Регулювання розвитку обласного регіону в умовах переходу до ринку

2. Аналіз і прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку регіону в умовах переходу до ринку

3. Загальні принципи формування механізму господарського керування місцевим регіоном

4. Область — економічний регіон і територія

5. Напрямки робіт по взаємодії області з іншими територіями у сфері виробництва товарів, послуг та інших видів діяльності


Глава ІІІ

ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНІВ

1. Реформування виробництва і постачальницько-збутової діяльності

2. Фінанси підприємств

3. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств


Глава IV

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Необхідність реформування сільського господарства

2. Економічні перетворення в сільському господарстві

Порядок надання позики Фондом на будівництво житлового будинку та його завершення

3. Предмет, принципи і цілі діяльності товарної біржі


Глава V

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Приватизація в зарубіжних країнах

2. Приватизація власності і її цілі

3. Форми господарювання в АПК


Глава VI

ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Інвестиції: основні поняття, види і джерела фінансування

2. Переваги інвестиційного проектування

3. Фінансові аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні

4. Державний інноваційний фонд


Глава VII

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

1. Сучасний стан і перспективи податкової політики України

2. Реформування податкової політики

3. Місцеві податки і збори

4. Вплив податкової політики на формування бюджету

5. Контроль і аудит фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій


Глава VIII

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

1. Суть і значення бюджету

2. Бюджетна система і бюджетні права

3. Склад доходів бюджетів і фіскальна політика

4. Розвиток місцевих бюджетів — необхідна умова побудови нової економічної системи

5. Основні напрямки бюджетної політики


Глава IX

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

1. Банківська система України

2. Суть кредиту і грошово-кредитна політика

3. Організаційні основи співпраці адміністрації територій і комерційних банків

4. Економічний аналіз діяльності комерційного банку


Глава Х

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Підприємство, галузь і територія як об'єкти управління

2. Новий тип економічних відносин між підприємствами, галузями і територіями

3. Становлення системи регіонального управління