Інноваційний менеджмент

Вступ


Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку

1.1. Становлення та розвиток теорії інновацій

1.2. Місце та роль інновацій у системі господарювання

1.3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій


Тема 2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією

2.1. Суть і завдання інноваційного менеджменту

2.2. Сутність сфери інноваційної діяльності

2.3. Система класифікації інновацій

2.4. Життєвий цикл інновацій


Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства

3.1. Сутність та складові елементи інноваційної політики фірми

3.2. Планування інновацій

3.3. Розроблення інноваційної стратегії

3.4. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення

3.5. Методи управління вибором інноваційних стратегій підприємства

3.6. Організація інновацій


Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію

4.1. Сутність ціноутворення та ціни

4.2. Методи ціноутворення на інноваційну продукцію

4.3. Стратегії ціноутворення в інноваційній сфері


Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

5.1. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності

5.2. Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних проектів

5.3. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів

5.4. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності

5.5. Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності


Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності

6.1. Необхідність, методи та органи державного регулювання інноваційної діяльності

6.2. Інноваційна політика держави

6.3. Інструменти регулювання інноваційної діяльності

6.4. Стимулювання інноваційної діяльності

6.5. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності


Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій

7.1. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій

7.2. Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності

7.3. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва

7.4. Загальна концепція формування технопарків

7.5. Проектування технопарків

7.6. Реалізація проекту


Тема 8. Фінансування інноваційних процесів

8.1. Цілі, принципи та завдання системи фінансування

8.2. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності

8.3. Правовий режим інноваційних проектів


Тема 9. Синергетичні засади реклами

9.1. Сенсорно-психологічні інтекції

9.2. Психологія синергійних впливів

9.3. Сугестивний вплив на людину


Пропозиції по стимулюванню інноваційного підприємництва в Україні


Література


Додатки

Додаток 1 Пропозиції і досягнення технопарків України

Додаток 2 ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

Додаток 3 Про інноваційний менеджмент і технопарки

Додаток 4 Типові хвороби технопарків

Додаток 5 Біл Гейтс та його інноваційне підприємництво

Додаток 6 Приклад:’’Концепція створення технологічного парку «Інноваційні технології 3000»

Додаток 7 ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору регіональних і галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів

Додаток 8 ЗАКОН УКРАЇНИ “Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств”

Додаток 9 РІШЕННЯ Засідання Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України

Додаток 10 Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки

Додаток 11 Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні

Додаток 12 ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України

Додаток 13 ПОРЯДОК розроблення та виконання державних цільових програм

Додаток 14 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ

Додаток 15 ТЕХНОПАРКИ СВІТУ ТА ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ