Фінанси - навчальний посібник

ПЕРЕДМОВА


Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ


РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

1.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів

1.2. Моделі фінансових відносин

1.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів


РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2.1. Фінансова система України: Поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок

2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України

2.3. Суть і значення фінансового контролю


РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

3.1. Фінансова політика, її зміст і завдання

3.2. Фінансовий механізм і його складові елементи

3.3. Фінансова безпека держави


Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН


РОЗДІЛ 4. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

4.1. Суть і функції фінансів підприємств

4.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємства

4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування

4.4. Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання


РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

5.1. Сутність і склад державних фінансів

5.2. Економічна сутність та значення державних доходів. Методи мобілізації державних доходів

5.3. Економічна сутність та класифікація державних видатків

5.4. Державні фінанси провідних країн світу


РОЗДІЛ 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

6.1. Сутність, значення та функції державного бюджету

6.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України

6.3. Бюджетний процес в Україні

6.4. Перспективні напрями реалізації бюджетної політики України


РОЗДІЛ 7. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

7.1. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету

7.2. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету

7.3. Принципи і форми бюджетного фінансування

7.4. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки


Модуль 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


РОЗДІЛ 8. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА

8.1. Економічна сутність і функції податків

8.2. Елементи системи оподаткування

8.3. Класифікація податків

8.4. Податкова система і податкова політика України

8.5. Характеристика основних податків податкової системи України

  Непряме оподаткування

  Платежі за ресурси та інші надходження

8.6. Адміністрування податків в Україні


РОЗДІЛ 9. ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

9.1. Призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів

9.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів

9.3. Недержавні фінансові фонди


РОЗДІЛ 10. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

10.1. Місцеві фінанси в економічній системі держави

10.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки

10.3. Збалансування місцевих бюджетів

10.4. Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні


РОЗДІЛ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

11.1. Економічна сутність і роль державного кредиту

11.2. Форми державного кредиту

11.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення

11.4. Державний борг, його формування і обслуговування

11.5. Управління державним боргом

11.6. Концептуальні засади та стратегія управління зовнішнім боргом України


Модуль 4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ


РОЗДІЛ 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК

12.1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

12.2. Організаційні форми страхових фондів

12.3. Страховий ринок

12.4. Стратегія ринку страхових послуг в Україні


РОЗДІЛ 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

13.1. Призначення і структура фінансового ринку

13.2. Ринок грошей та кредитних ресурсів

13.3. Ринок цінних паперів

13.4. Ринок фінансових послуг

13.5. Лібералізація ринку фінансових послуг в Україні


РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

14.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів

14.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції

14.3. Міжнародний фінансовий ринок


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

  Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів

  Розділ 2. Фінансова система України

  Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

  Розділ 4. Фінанси підприємницьких структур

  Розділ 5. Державні фінанси

  Розділ 6. Бюджет і бюджетна система

  Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Розділ 8. Податки і податкова система

  Розділ 9. Державні цільові фонди

  Розділ 10. Місцеві фінанси

  Розділ 11. Державний кредит і державний борг

МОДУЛЬ 4. ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

  Розділ 12. Страхування і страховий ринок

  Розділ 13. Фінансовий ринок

  Розділ 14. Міжнародні фінанси


СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна література

Основна література


ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ