Тлумачний словник економіста 2020Абонент

Абонементна плата

Абонентська заборгованість

Абсолютна перевага

Абсолютна рента

Абсолюція

Аваль

Авальний кредит

Аванс

Авансова закупівля

Авансований капітал

Авансовані засоби

Авансовий вексель

Авансовий звіт

Авансовий платіж

Авансування

Авізо

Аварійний запас

Автаркія

Автентичний

Автентичний текст

Авторитет керівника

Авуари

Агент

Агент торговий

Агент-делькредере

Агенти-резиденти

Агентство

Агентські операції

Агресивні цінні папери

Агрегатний індекс цін

Агрегація ринку

Агрегування економічних показників

Адаптація товару

Адаптований маркетинговий комплекс

Адвокат-канали

Адекватна якість

Аджестер

Адміністративні методи управління

Адміністративно-управлінські витрати

Ажистувати

Ажіо

Ажіо-конто

Ажіотаж

Ажур

Аквізитор

Аквізиція

Акорд

Акордна оплата праці

Акредитив

Акредитив авізований

Акредитив грошовий

Акредитив компенсаційний

Акредитив неподільний

Акредитив непокритий

Акредитив переказний

Акредитив покритий

Акредитивна форма розрахунків

Акт інкорпорування

Акт комерційний

Актив

Активна неприйнятність

Активний суб’єкт ринку

Активні операції банку

Активні рахунки

Активно-пасивні рахунки

Акцизна марка

Акцизний збір

Акціонерний регістратор

Акціонування

Акцепт

Акцептний кредит

Акцептоване платіжне доручення

Акцептований вексель

Акцептований чек

Алеба

Алієнтація

Аллонж

Альпарі

Альтернатива

Альтернативна вартість

Альтернативна оцінка

Альтернативна ціна

Альянс маркетинговий

Амальгамація

Амортизаційний період

Амортизаційний фонд

Амортизація

Аналіз

Аналіз беззбитковості

Аналіз бізнес-портфелю

Аналіз господарської діяльності

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз макроекономічний

Аналіз мікроекономічний

Аналіз ринку

Аналітичний облік

Аннуїтети

Анонімне акціонерне товариство

Анонімний рахунок

Антидемпінгове мито

Антидемпінгове розслідування

Антидемпінгова практика

Антимонопольний комітет

Антреприза

Апарат управління

Апеляція

Апорт

Арбітр

Арбітраж

Арбітражна комісія

Арбітражний суд

Арбітражні угоди

Аргумент

Арешт майна

Арешт на вклад

Артикул

Асигновка

Асигнування

Асортимент

Асорті

Асоціація

Атака

Атестація

Атестація кадрів

Атестація продукції

Атомістична економіка

Аудит

Аудитор

Аудиторський звіт

Аудиторські організації

Аудиторські служби, фірми

Аукціон

Аукціон подвійний

Аутрейд

Аутсайдери

Афіліація

Афілірована компанія

База

База даних

База даних покупців

Базар

Базис

Базисна валюта

Базисна умова поставки

Базисна ціна

Базисний прибуток

Базова рентабельність

Базова ставка банку

Базовий рік

Баланс

Баланс бухгалтерський

Баланс доходів і витрат

Баланс консолідований

Баланс ліквідаційний

Баланс оборотних засобів

Баланс основних фондів

Баланс платежів

Баланс попиту й пропозиції

Баланс робочого часу

Баланс руху капіталу

Баланс сальдовий

Баланс торговий

Балансова вартість

Балансовий звіт

Балансовий лист

Балансовий прибуток

Балансовий рахунок

Балансовий трансферт

Банк

Банк-гарант

Банк-дилер

Банк інвестиційний

Банк іпотечний

Банк комерційний

Банк офшорний

Банківська гарантія

Банківська документація

Банківська таємниця

Банківський баланс

Банківський вклад

Банківський капітал

Банківський кредит

Банківські білети

Банківські монополії

Банківські офшорні зони

Банківські ресурси

Банкіри

Банкрутство

Бартер

Бартерна операція

Бартерна угода

Безвалютний обмін

Безготівковий грошовий обіг

Безготівкові розрахунки

Безмитне ввезення товарів

Безнадійні борги

Безпроцентний кредит

Безробіття

Безстрокове боргове зобов’язання

“Бики”

Бідність

Бізнес

Бізнес державний

Бізнес малий

Бізнес підприємницький

Бізнес споживчий

Бізнес трудовий

Бізнес-план

Білети державної скарбниці

Біржа

Біржа праці

Біржа товарна

Біржа фондова

Біржова спекуляція

Біржова сесія

Біржова торгівля

Біржова ціна

Біржовий бюлетень

Біржовий комітет

Біржовий курс

Біржовий маклер

Біржові збори

Біржове мито

Бланковий кредит

Блокада

Блокада економічна

Блокована валюта

Блокування рахунків

Бонд

Бонд-брокер

Боніфікація

Бонус

Бонусні знижки

Борг

Боргова вимога

Боргове зобов’язання

Бригада виробнича

Брокер

Брокераж

Брокерідж

Бронзовий вексель

Бутлегер

Бухгалтерія

Бухгалтерська звітність

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський облік

Бюджет

Бюджетна система

Бюджетний дефіцит

Бюджетні кредити

Бюджетні рахунки

Бюджетні резерви

Бюджетні ресурси

Бюджетне фінансування

Валідність

Валова продукція

Валова продукція підприємства

Валовий дохід підприємства

Валовий внутрішній продукт

Валовий національний продукт

Валовий прибуток

Валюта

Валюта векселя

Валюта оплати

Валюта угоди

Валюта ціни

Валютна біржа

Валютна виручка

Валютна інтервенція

Валютна корзина

Валютна криза

Валютна монополія

Валютна позиція

Валютна система

Валютна спекуляція

Валютний виторг

Валютний коефіцієнт

Валютний курс

Валютний паритет

Валютний ризик

Валютний ринок

Валютні кліринги

Валютні кредити

Валютні обмеження

Валютні операції

Валютні рахунки

Валютні резерви

Валютні ресурси

Вантажна митна декларація

Вартісний аналіз

Вартість

Ввіз

Ввіз безмитний

Ввізне мито

Ведмеді

Вексель

Вексель бронзовий

Вексель до отримання

Вексель дружній

Вексель комерційний

Вексель комісійний

Вексель короткотерміновий

Вексель пролонгований

Вексель терміновий

Вексель товарний

Вексель фінансовий

Вексельний кредит

Вексельний курс

Вексельні брокери

Венчур

Венчурне підприємництво

Венчурний бізнес

Венчурний капітал

Вертикальна маркетингова система

Взаємний маркетинг

Взаємні розрахунки

Взаємозамінні товари

Вибір сегментів ринку

Вивіз капіталу

Вивізне мито

Вигода втрачена

Видача позичок

Види банківського кредиту

Виконавчий лист

Викуп

Викуп підприємства

Вилучення майна

Виплата дивідендів

Виробіток

Виробництво

Виробнича потужність підприємства

Виробнича сфера

Виробничі основні фонди

Виручка

Витрати виробництва

Витрати експлуатаційні

Витрати загальні

Витрати калькуляційні

Витрати маркетингу

Витрати непередбачені

Витрати непрямі

Витрати обігу

Витрати податкові

Витрати приведені

Витрати приховані

Витрати прямі

Витрати умовно-постійні

Витрати фінансові

Відкрите акціонерне товариство

Відкриті торги

Відкриття рахунків

Відмивання грошей

Відмиваючий продаж

Відмова від акцепту

Відновлена вартість основних засобів

Відомість балансова

Відстрочка погашення кредитів

Відтворення капіталу

Відтік капіталу

Відшкодування збитків

Вільна торгівля

Вільна економічна зона

Вільно конвертована валюта

Вклади до запитання

Вклади на поточні рахунки

Вклади на пред'явника

Власник

Власні кошти

Внески

Внутрішній ринок

Внутрішня державна позика

Втеча від грошей

Галузь

Гарант

Гарантійне зобов'язання

Гарантійний лист

Гарантійний термін

Гарантія

Гарантований дохід

Гарячі гроші

Генеральний

Генеральний дистрибутор

Генеральний постачальник

Гербова марка

Гербовий збір

Гербовий знак

Гешефт

Гіпер

Гіперінфляція

Гіпермаркет

Гнучкі ціни

Головна книга

Головний розпорядник кредитів

Горизонтальна диверсифікація

Горизонтальна інтеграція

Господарство

Господарська самостійність

Господарський механізм

Господарський ризик

Господарський розрахунок

Господарські витрати

Готівка

Граничний дохід

Граничні видатки

Гривна

Гроші

Гроші кредитні

Грошова одиниця

Грошова реформа

Грошовий голод

Грошовий обіг

Грошовий ринок

Грошовий чек

Грошові доходи населення

Грошові знаки

Грошові нагромадження

Грошові системи

Грошово-кредитна політика

Груповий аукціон

Гуманітарна допомога

Давальницька сировина

Давність

Давність набуття

Давність позовна

Дарча

Дебет

Дебітори

Дебіторська заборгованість

Девальвація

Девізи

Деградація

Дегресія

Дезавуювання

Дезінтеграція

Дезінфляція

Дезінформація

Декларація

Декларація митна

Делегування повноважень

Делівері

Демаркетинг

Демографія

Демпінгова ціна

Деномінація

Депозитарій

Депозити

Депозитний рахунок

Депонент

Депонування

Депонування коштів

Депорт

Держава

Державна власність

Державна казна

Державна митна служба

Державна контрольно-ревізійна служба

Державна податкова адміністрація

Державна служба зайнятості

Державне банкрутство

Державне замовлення

Державне казначейство

Державний кредит

Державне регулювання

Державний арбітраж

Державний борг

Державний пенсійний фонд

Державний сектор економіки

Державні позики

Державні цінні папери

Дестабілізація

Дефінітив

Дефіцит

Дефіцит бюджету

Дефіцит платіжного балансу

Дефляційна політика

Дефляція

Дефолт

Децентралізація

Децентралізовані джерела

Джанк-облігації

Джентльменська угода

Джерела фінансування

Джерело податку

Джобер

Диверсифікація

Диверсифікація багатогалузева

Диверсифікація вертикальна

Диверсифікація виробнича

Диверсифікація експортна

Диверсифікація імпортна

Диверсифікація кредитів

Дивіденд

Дизажіо

Дилер

Директ мейл

Директива

Директивні методи управління

Дирекція

Дискваліфікація

Дискаунт

Дисконт

Дисконтна політика

Дискредитація

Диспропорція

Дистриб’ютор

Дисципліна

Дисципліна договірна

Дисципліна касова

Дисципліна платіжна

Дисципліна трудова

Дифамація

Диферент

Диференція доходів

Диференціація продуктів

Диференційований тариф

Диференціювання цін

Діапазон

Ділова послуга

Діловий ринок

Ділові активи

Ділові операції

Діяльність підприємницька

Діяльність

Добробут

Довгострокова позика

Довгострокові програми

Довгострокові проекти

Довіреність

Договір

Договір генеральний

Договір господарський

Договір засновницький

Договір колективний

Договір купівлі-продажу

Договір оренди

Договір про наміри

Договір страхування

Договір трудовий

Договірна ціна

Додаткова вартість

Додаткові витрати

Документація

Документація податкова

Документація тендерна

Домашнє господарство

Домінування

Доплата

Дорогі гроші

Дослідження попиту

Дослідження ринку

Дотація

Дохід

Дохід громадян

Дохід держави

Дочірнє підприємство

Дублікат

Еволюція

Евристика

Егіда

Егоїзм

Екаунтант

Екаутінг

Еквівалент

Еквівалент загальний

Еквівалент ринкової ціни

Еквівалентна заміна

Екологічні фонди

Економ

Економетрика

Економіка

Економіка закрита

Економіка інституціональна

Економіка міжнародна

Економіка перехідна

Економіка підприємства

Економіка регіональна

Економіка світова

Економіко-математичні методи

Економіко-математичні моделі

Економікс

Економічна війна

Економічна дестабілізація

Економічна експансія

Економічна залежність

Економічна інтеграція

Економічна інтервенція

Економічна інфраструктура

Економічна кібернетика

Економічна криза

Економічна культура

Економічна модель

Економічна політика

Економічна самостійність

Економічна система

Економічна теорія

Економічне мислення

Економічне регулювання

Економічне середовище

Економічне стимулювання

Економічний аналіз

Економічний бойкот

Економічний стан

Економічний суверенітет

Економічний тренінг

Економічні важелі

Економічні відносини

Економічні закони

Економічні методи управління

Економічні потреби

Економічні реформи

Економічні стимули

Економія

Експансія

Експансія кредитна

Експансія торгова

Експерт

Експертиза

Експертиза бухгалтерська

Експертні оцінки

Експлуатація

Експортер

Експорт інфляції

Експорт капіталу

Експортна квота

Експортна програма підприємства

Експортна субсидія

Експортні кредити

Експортні товари

Експропріація

Екстенсивний

Екстенсивний шлях розвитку

Еластичність

Еластичність заміщення

Еластичність попиту

Еластичність пропозиції

Електронний документ

Електронні гроші

Ембарго

Емісійні операції

Емісійна система

Емісійна ціна

Емісійний банк

Емісія

Емісія казначейська

Емісія цінних паперів

Емітент

Ергономіка

Естимативна вартість

Етап

Етап зрілості

Етапи життєвого циклу товару

Етика

Етика підприємництва

Етикет

Етикетка

Ефект

Ефект бумеранга

Ефект економічний

Ефективність

Ефективність виробництва

Ефективність капітальних вкладень

Ефективність кредитування

Ефективність суспільного виробництва

Євровалюти

Євродолар

Єврокредити

Єврооблігації

Європейська валютна одиниця

Європейська валютна система

Євроринок

Єврочеки

Єдиний економічний простір

Єдині оптові ціни

Ємність ринку

Ємність ринку грошова

Ємність споживчого ринку

Ємність товарного ринку

Женевські вексельні та чекові конвенції

Жирант

Жират

Жирирувати

Жирний кіт

Жиро

Жиробанк

Жиророзрахунки

Жирочеки

Життєвий рівень народу

Життєвий цикл товару

Життєві інтереси

Жорстка економічна політика

Жорсткі ціни

Журнальний запис

Журнальні форми обліку

Журнально-ордерна форма обліку

Забалансові операції

Забезпеченість кредиту

Забезпечення

Забезпечення грошей

Забезпечення кредиту

Заборгованість за відсотками

Заборгованість капітальна

Заборгованість кредиторська

Заборгованість пролонгована

Заборгованість прострочена

Заборона

Забороні тарифи

Загальна власність

Загальна рентабельність

Загальне замовлення

Загальний дохід

Загальний еквівалент

Загальний кліринг

Загальний обсяг

Загальний прибуток

Загальновиробничі витрати

Загальне управління якістю

Задоволення споживача

Задаток

Задачі економічні

Зайнятість

Зайнятість населення

Закладні листи

Закон

Закон вартості

Закон грошового обігу

Закон Енгеля

Закон конкуренції

Закон попиту

Закон пропозиції

Законні платіжні засоби

Закордоні інвестиції

Закрита акціонерна компанія

Закрита підписка

Закрите депонування

Закритий ринок

Закриті торги

Закриття рахунків

Закупівля

Залежність

Залишкова вартість основних засобів

Залік

Залік взаємних вимог

Залучені кошти

Замінники

Заміщення

Замовлення

Замовлення державне

Замовлення соціальне

Замовлення-наряд

Замовник

Заморожений рахунок

Замороження

Заощадження

Запаси

Запаси буферні

Запаси валютні

Запаси виробничі

Запаси стратегічні

Запис

Запит

Заповіт

Зарахування

Заробітна плата

Засвідчені товари

Засновники

Засновницькі акції

Засновницькі витрати

Засновницькі документи

Засоби виробництва

Застава

Застава генеральна

Застава іпотечна

Заставна

Заставник

Заставні операції

Заставотримач

Застереження

Затоварювання

Захист

Захист патентний

Захист прав споживачів

Заявка

Збалансований бюджет

Збалансований ринок

Збалансованість

Збитки

Збитки непрямі

Збитки прямі

Збитковість підприємства

Збиток майновий

Збиток моральний

Збір

Збір кліринговий

Збір комісійний

Збір митний

Збір портовий

Збір ринковий

Збут

Збут товару

Збутова знижка

Зведений баланс

Звичайні акції

Звільнення від податків

Звіт

Звітність

Зворотній демпінг

Зворотність кредиту

Земельний кредит

Земельний податок

Земля

Злиття

Зміна вартості запасів

Змінні витрати виробництва

Змінність показника стійкості

Змішана економіка

Змішані підприємства

Змова

Знак

Знаряддя виробництва

Знаряддя праці

Знецінення грошей

Знижка

Знижка оптова

Знижка сезонна

Знижка торгова

Знімання вершків

Зобов’язання

Зобов’язання безстрокове

Зобов’язання довгострокове

Зобов’язання часткове

Зовнішнє фінансування

Зовнішні платежі

Зовнішній державний борг

Зовнішній рахунок

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня позика

Зовнішня торгівля

Золота акція

Золота валюта

Золота квота

Золоте забезпечення

Золоте покриття

Золотий запас

Золотий стандарт

Золоті аукціони

Золотовалютні резерви

Золото

Золото-доларовий стандарт

Зона

Зона вільної торгівлі

Зразок

Зростання

Зустрічна пропозиція

Зустрічні векселі

Ідеал

Ідеальний

Ідентифікація

Ідея

Ідея товару

Ієрархія

Ізоляція

Ілюзія

Імідж

Іммобілізація оборотних коштів

Імітаційна модель

Імітація

Іммобілізація

Імпічмент

Імпонувати

Імпорт

Імпорт видимий

Імпорт невидимий

Імпорт побічний

Імпортер

Імпортна вартість товару

Імпортна квота

Імпортне мито

Імунітет

Інаудит

Інвентаризація

Інвестиції

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна компанія

Інвестиційна політика

Інвестиційні банки

Індекс

Індекс бідності

Індекс вартості життя

Індекс Доу Джонса

Індекс заробітної плати

Індекс промислового виробництва

Індекс рівня життя

Індекс собівартості

Індекс споживчих цін

Індексація

Індексація грошових доходів населення

Індексація цін

Індекси акцій

Індекси котирування біржових курсів

Індекси фондові

Індивідуальна трудова діяльність

Індикативне планування

Індикатор

Індосамент

Індосант

Індосат

Ін’єкції грошові

Інженер

Інжиніринг

Інжинірінг фінансовий

Інжинірінгова компанія

Ініціатива

Інкасатор

Інкасація

Інкасо

Інкасове доручення

Інкорпорація

Інкримінування

Інкубатори

Інноваційний фонд

Іноземна валюта

Іноземні інвестиції

Іноземні позики

Інспектор

Інспектор фінансовий

Інспекція

Інспекція податкова

Інстанція

Інституціоналізм

Інструкція

Інструкція посадова

Інструментарій

Інструменти регулювання ринку

Інтегральні економічні показники

Інтегральні показники конкурентоспроможності

Інтеграція

Інтелект

Інтелект ринку

Інтелектуальний продукт

Інтелектуальні інвестиції

Інтенсивність

Інтенсифікація

Інтенсифікація виробництва

Інтерактивний маркетинг

Інтервенційні операції

Інтервенція біржова

Інтервенція валютна

Інтерес

Інтереси економічні

Інтернаціоналізація

Інтернет

Інтерполяція

Інфляційна спіраль

Інфляційні очікування

Інфляція

Інфляція галопуюча

Інфляція очікувана

Інфляція повзуча

Інфляція попиту

Інформаційна технологія

Інформаційне забезпечення

Інформаційні системи

Інформація

Інформація економічна

Інфраструктура

Інфраструктура виробнича

Інфраструктура економіки

Інфраструктура ринку

Інфраструктура фірми

Іпотека

Іпотечні банки

Іпотечний кредит

Іпотечний ринок

Іпотечний сертифікат

Істеблішмент

Кадастр

Казна

Казначейство

Казначейські векселі

Календар

Календарний рік

Калькулювання

Калькуляція

Калькуляція собівартості

Канал маркетингу

Канал нульового рівня

Канал розповсюдження

Канали товаропросування

Канцелінг

Капітал

Капітал акціонерного товариства

Капітал амортизаційний

Капітал вкладений

Капітал декларований

Капітал змінний

Капітал інвестиційний

Капітал номінальний

Капітал постійний

Капітал фіктивний

Капіталізація прибутку

Капіталізм

Капіталовіддача

Капітальні вкладення

Капітальні витрати

Картель

Картка банківська

Картка грошова

Картка пластикова

Картка платіжна

Картотека

Каса

Касова готівка

Касова книга

Касовий дефіцит

Касовий журнал

Касовий оборот

Касовий ордер

Касові операції

Каталог

Категорії

Категорії економічні

Категорія

Каф

Кваліфікація

Квитанція

Кворум

Квота

Кейсіанство

Керівництво

Кероване ціноутворення

Кількісні показники

Кінцевий продукт

Клан

Клас

Класифікація

Класифікація бухгалтерських документів

Класифікація податків

Клієнт

Клієнти банку

Кліринг

Кліринг багатостроковий

Кліринг банківський

Кліринг внутрішній

Клірингові розрахунки

Книга акціонерів

Книга обліку облігацій

Книга трансфертів

Коаліція

Кодекс

Кодування

Коефіцієнт

Коефіцієнт еластичності

Коефіцієнт змінності

Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Коефіцієнт оновлення основних фондів

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт рентабельності

Коефіцієнт трудомісткості

Колегіальність

Колектив

Колектив трудовий

Колективне підприємство

Коливання курсу

Команда

Командитне товариство

Комбінація

Комерційна таємниця

Комерційна торгівля

Комерційний директор

Комерційний кредит

Комерційний ризик

Комерційний розрахунок

Комерційні банки

Комерційні витрати

Комерційні організації

Комерційні ціни

Комерція

Комівояжер

Комісійна винагорода

Комісійні операції

Комісія

Комітент

Комітет

Комітет наглядовий

Компанія

Компаньйон

Компенсаційна позика

Компенсаційна торгівля

Компенсаційні виплати

Компенсаційний пакет

Компенсація

Компенсація моральних збитків

Компетентність

Компетенція

Комплекс

Комплекс маркетингу

Комплексна програма

Компроміс

Комунальний

Комунальні тарифи

Комунікабельність

Комунікативність

Конвеєр

Конверсійний маркетинг

Конвертація

Конвертовані валюти

Конвертованість валюти

Конгломерат

Конкурент

Конкурентоздатність

Конкурентоспроможність товару

Конкуренція

Конкуренція ідеальна

Конкуренція нецінова

Конкуренція олігополістична

Конкуренція хижацька

Конкурс

Коносамент

Консалтинг

Консигнація

Консолідація

Консорціум

Контокорент

Контрабанда

Контрагенти

Контракт

Контрмаркетинг

Контролінг

Контроль

Контрольний пакет акцій

Конфіскація

Конфлікт

Конфронтація

Концентрація

Концепція

Концепція маркетингу

Концепція товару

Концерн

Концесія

Кон’юнктура

Кон’юнктура ринку

Кооператив

Кооперативні

Кооперація

Кооперування праці

Координація

Кореспондентський рахунок

Корн

Корпоративна культура

Корпорація

Котирування

Котирування облігацій

Кошторис

Кошторисна вартість

Кошторисна документація

Крах

Кредит(1)

Кредит(2)

Кредитна експансія

Кредитна картка

Кредитний ризик

Кредитори

Кредиторська заборгованість

Кредитоспроможність

Криза

Критерій

Кругообіг грошей

Кругообіг капіталу

Культура управління

Купівельна спроможність грошей

Купони

Купюра

Курс облігацій

Курсова різниця

Курсова ціна

Куртаж

Кустарне виробництво

Лаг

Лаж

Латентна економіка

Легалізація

Легальний

Легітимність

Легка промисловість

Лист заставний

Лист пакувальний

Лихварство

Лібералізація

Лідер

Лідерство у цінах

Лізинг

Лізинг експортний

Лізинг звичайний

Лізинг зворотний

Лізинг імпортний

Лізинг класичний

Лізинг фінансовий

Лізингодавець

Лізингоодержувач

Ліквідатор

Ліквідаційна вартість

Ліквідація

Ліквіди

Ліквідний ринок

Ліквідні активи

Ліквідні засоби

Ліквідні кошти

Ліквідність

Ліквідність акцій

Ліквідність ринку

Ліміт

Ліміт валютних операцій

Ліміт видач

Ліміт кредитування

Ліміт цін

Лімітування кредиту

Лінійно-функціональна система управління

Лінія ціни

Ліфо

Ліцензійна торгівля

Ліцензійний збір

Ліцензія

Ліцензія генеральна

Ліцензія експортна

Ліцензія імпортна

Ліцензія на виробництво

Ліцензування

Лобі

Логістика

Локалізація

Ломбарди

Ломбардна ставка

Ломбардний кредит

Лот

Лотерея

Людський розвиток

Людський фактор

Магазин торгівельний

Мажоритарний

Майно

Майнова декларація

Майнове страхування

Майновий податок

Майнові права

Майнові спори

Маклер

Макроекономіка

Макроекономічна політика

Макроекономічний аналіз

Макроекономічні показники

Макрорівень

Макроструктура

Мале підприємство

Маніпуляція

Маржа

Маржа прибутку

Маржинальний дохід

Марка виробнича

Марка торгова

Маркетинг

Маркетинг взаємодії

Маркетинг внутрішній

Маркетинг глобальний

Маркетинг диференційований

Маркетинг зовнішній

Маркетинг концентрований

Маркетинг масовий

Маркетинг мікс

Маркетинг підтримуючий

Маркетинг поновлюючий

Маркетинг протидіючий

Маркетинг стимулюючий

Маркетинг стратегічний

Маркетинг стримуючий

Маркетинг, що розвивається

Маркетингова інформаційна система

Маркетингова програма

Маркетингова служба підприємства

Маркетингове дослідження

Маркетингове управління

Маркетинговий аналіз

Маркетинговий аудит

Маркетинговий план

Маркірування

Марочний продукт

Марочний товар

Маса

Маса грошова

Маса критична

Масове виробництво

Масштаб цін

Матеріали

Матеріали основні

Матеріалоємність

Матеріалозберігаючі технології

Матеріальне виробництво

Матеріальне стимулювання

Матеріальні витрати

Матеріальні ресурси

Матеріальні цінності

Матеріально-технічна база

Мафія

Межа цін

Меморіал

Менеджери

Менеджмент

Менеджмент персоналу

Менеджмент фінансовий

Мерчандайзинг

Меркантильність

Мертва точка

Метод

Метод аналогій

Метод впливу

Метод “Дельфі”

Метод критичного шляху

Метод ранжирування

Метод середньої ціни

Метод ціноутворення

Методи управління

Методика

Методологія аналізу

Механізм

Механізм управління

Меценатство

Митна блокада

Митна політика

Митний кордон

Митний огляд

Митний тариф

Митниця

Мито

Мито державне

Міграція

Міграція капіталу

Міграція робочої сили

Міжнародна економіка

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний кредит

Міжнародний ринок

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні монополії

Міжнародні платіжні засоби

Мікроекономіка

Мікромаркетинг

Мікросегментація

Мікросередовище

Мікроструктура ринку

Мінімальна заробітна плата

Мінімум неоподаткований

Місцеві податки і збори

Мобілізація

Мобільність

Моделювання

Модернізація

Мозковий штурм

Монета

Монетаризм

Монетний двір

Моніторинг

Монополіст

Монополія

Монопольне становище

Моральний знос

Мораторій

Мотивація

Мультиплікатор

Муніципальний бюджет

Набір

Навмисний демпінг

Нагляд

Нагромадження

Надання позик

Надбавка

Надійність

Надійність ринку

Надлишок товарних цінностей

Надлишкова пропозиція

Надлишковий попит

Надлишок капіталу

Надлишок касової готівки

Наднормативні запаси

Надплановий прибуток

Найбільше сприяння

Наймана праця

Накладна

Накладні витрати

Накопичувальний вклад

Напівфабрикат

Нарахування на заробітну плату

Нарахування процентів

Наряд

Наряд-замовлення

Натуральне господарство

Натуральні позики

Натуральні трансфери

Наукова організація праці

Науковий ступінь

Наукові дослідження

Науково-технічний прогрес

Наукоємність

Націнки

Націоналізація

Національна економіка

Національне багатство

Національний банк України

Національний доход

Національний продукт

Національні інтереси

Національні рахунки

Невидимі операції

Невизначеність

Невиробнича сфера

Невиробничі витрати

Невиробничі послуги

Негативний попит

Недобросовісна конкуренція

Недоїмка

Недостача

Нееластичний попит

Незавершене виробництво

Незаконна діяльність

Незворотні витрати

Незмінні ціни

Некомерційна організація

Неконвертовані валюти

Неліквіди

Нематеріальні цінності

Ненормовані активи

Ненормовані оборотні кошти

Неплатоспроможність

Неповна зайнятість

Непрацездатність

Непродуктивна праця

Непрямі податки

Нераціональний попит

Нерегульований попит

Нерухомість

Неспроможність

Нетоварне споживання

Нетоварні платежі

Неустойка

Нецінова конкуренція

Новація

Номенклатура

Номінал

Норма виробітку

Норма запасу

Норма затрат часу

Норма ліквідності

Норма оборотних засобів

Норма обслуговування

Норма прибутку

Норма чисельності працівників

Нормативи

Норми амортизації

Норми споживання

Нормування

Нотаріат

Нотифікація

Ноу-хау

Нувориш

Ньюс-мейкери

Ньюс-реліз

Обговорення

Обгрунтованість прогнозу

Обертання вкладів

Обертання кредиту

Об’єднання

Об’єкт

Об’єкт власності

Об’єкт кредитування

Об’єкт оподаткування

Об’єкт фінансування

Об’єктивність

Обіг

Обіг грошовий

Обіг товарів

Обладнання

Облігації іменні

Облігації іпотечні

Облігації конвертовані

Облігація

Облігація звичайна

Облігація купонна

Облігація серійна

Облік

Облік майна

Облік управлінський

Облік фінансовий

Облікова ставка

Обмеженість ресурсів

Обмеження тарифні

Обмін

Обмін безвалютний

Обмінний курс

Оборот

Оборот активів

Оборот безготівковий

Оборот капіталу

Оборот основних і оборотних фондів

Оборотний капітал

Оборотні засоби

Оборотні кошти

Оборотні фонди

Оборотність

Оборотність товарів

Обсяг

Обсяг виробництва

Обсяг попиту

Обсяг пропозиції

Овердрафт

Одиниця вимірювання

Одиниця оподаткування

Окупність витрат

Окупність капітальних вкладень

Окупність основних фондів

Олігархія

Олігополія

Оперативна звітність

Оперативне планування

Оперативне управління

Оператор

Операції біржові

Операції венчурні

Операції господарські

Операції депозитні

Операції комерційні

Операції комісійні

Операції форвардні

Операційні витрати

Операційні доходи

Операційні рахунки

Операція

Операція торговельна

Опитування

Оподаткування

Оптимальний розмір підприємства

Оптимізація

Оптова торгівля

Оптовик

Опціон

Орган

Органи управління

Організаційна структура

Організація

Організація виробництва

Організація праці

Ордер

Ордер прибутковий касовий

Ордерна книга

Ординарний

Оренда

Орендар

Орендна плата

Орендний підряд

Орендні відносини

Орендодавець

Оригінал

Орієнтація

Основний капітал

Основні засоби

Основні фонди

Особиста власність

Особистий дохід

Особова карточка

Особові рахунки

Особливий режим кредитування

Оферта

Офіс

Офіційна облікова ставка

Офшор

Офшорні зони

Офшорні компанії

Оцінка вартості

Ощадні вклади

Паблік рілейщнз

Паблісіті

Падаючий попит

Падіння курсу

Пай

Пайовик

Паперові гроші

Параметр

Парасолька податкова

Парасолька цін

Паритет купівельної спроможності

Паритетна ціна

Партія

Партнерство

Пасив

Пасиви

Пасиви балансу

Пасивний баланс

Пасивний торговий баланс

Пасивні операції банку

Пасивні рахунки

Паспорт підприємства

Пастка

Патент

Патентна чистота

Патентний збір

Пеня

Первинний документ

Первинний облік

Первинний ринок цінних паперів

Перебудова

Перевиробництво

Перевитрати

Перевірка

Передоплата

Переказ

Переказ вкладів

Переоблік

Переоцінка

Перерахування

Перерахунок

Перерозподіл коштів

Перехідні залишки

Період

Періодична звітність

Персонал

Перспективний план

Питомі витрати ресурсів

Підзвітні суми

Підпільна економіка

Підприємець

Підприємництво (1)

Підприємництво (2)

Підрозділ

Підряд

Пільги

Післяплата

Плаваюча процентна ставка

План

План рахунків

Плани державні

Плани директивні

Плани індикативні

Плани перспективні

Плани поточні

Планування

Плата

Платежі

Платіжна відомість

Платіжне доручення

Платіжне повідомлення

Платіжний баланс

Платоспроможність

Плинність

Повернення

Повне товариство

Повноваження

Погашення

Податки

Податкова декларація

Податкова політика

Податкова система

Податковий кодекс

Податкові канікули

Податкові пільги

Податок з обороту

Податок з продажу

Податок на власність

Податок на додану вартість

Податок на дохід

Податок на доходи громадян

Податок на майно підприємства

Подвійна бухгалтерія

Подвійне оподаткування

Подвійний запис

Поділ праці

Позабюджетні кошти

Позика

Позикодавець

Позичальник

Позичка

Показник

Показники економічні

Показники звітності

Показники конкурентоспроможності

Показники статистичні

Політична економія

Попередня оплата

Попит

Попит ажіотажний

Попит нееластичний

Попит нераціональний

Попит ринковий

Попит сукупний

Порто-франко

Портфель

Портфель замовлень

Портфельні інвестиції

Посередник

Послуга

Послуга комерційна

Поставка товару

Постачальник

Постачання

Постійні витрати

Потенціал

Потенціал виробничий

Потенціал трудовий

Потенційна конкуренція

Потенційний ринок

Поточна вартість основних засобів

Поточний рахунок

Поточні витрати

Потреби

Потужність виробнича

Право власності

Право на працю

Прайм рейт

Праця

Предмет праці

Предмет розкоші

Предмети споживання

Презентація

Прейскурант

Претензія

Преференції

Прибутковий ордер

Прибуток

Приватизація

Приватна власність

Приватник

Примусове банкрутство

Примусовий курс

Приріст

Природна монополія

Природні ресурси

Приход

Приходний касовий ордер

Проблема

Проводка

Прогнозування

Прогнозування попиту

Продаж

Продаж боргу

Продукт

Продуктивні сили

Продуктивність праці

Продукція

Проект

Прожитковий мінімум

Пролонгація

Пролонгація векселя

Промисловість

Пропозиція

Протекціонізм

Професійна орієнтація

Професійний відбір

Процентний ризик

Процент позичковий

Прямі податки

Район

Ранжирування

Рантьє

Рахунок

Рахунок кліринговий

Рахунок Лоро

Рахунок Ностро

Рахунок-фактура

Реалізація

Реалізація продукції

Реальна заробітна плата

Реальний дохід

Ревальвація

Ревізія

Ревізія маркетингу

Регіон

Регіональна економіка

Регіональний бюджет

Регіональні ринки

Регістр

Регістр кредиторів

Регресувати

Регулювання економіки

Реекспорт

Реєстр

Реєстри облікові

Режим економії

Режим найбільшого сприяння

Резерв

Резерви виробництва

Резервна валюта

Резидент

Реінвестування

Реінжиніринг

Рейтинг

Реквізит

Рекет

Реклама

Реклама загальнонаціональна

Реклама зовнішня

Реклама на транспорті

Реклама нагадувальна

Реклама престижна

Рекламація

Рекламна компанія

Рекламне агентство

Рекламний проспект

Рекламодавець

Рекомендація

Реконструкція

Ремаркетинг

Ремітент

Ремонт

Ремонт аварійний

Ремонт плановий

Ремонт поточний

Ренаціоналізація

Ренегат

Реновація

Реноме

Рента

Рентабельність

Рентабельність підприємства

Рентинг

Реорганізація

Репарації

Репорт

Ресурси

Ресурси економічні

Ресурси трудові

Ресурси фінансові

Рефакція

Реформа

Рецесія

Реципієнт

Ріелтер

Річний план

Ризик

Ринкова економіка

Ринкова інфраструктура

Ринкова ніша

Ринкова стратегія

Ринкова ціна

Ринкове вікно

Ринкове саморегулювання

Ринковий ризик

Ринковий сегмент

Ринок

Ринок виробника

Ринок вторинний

Ринок капіталів

Ринок покупця

Ринок праці

Ринок продавця

Ринок споживача

Рівень безробіття

Рівень бідності

Рівень життя

Рівень цін

Рівновага ринкова

Рівноважна ціна

Річний баланс

Річний звіт

Рішення

Робота

Робоча сила

Робочий день

Робочий час

Роздержавлення економіки

Роздрібна торгівля

Роздрібна ціна

Розпорядник кредитів

Розпорядник товару

Розрахунки

Розрахунковий баланс

Розрахунковий рахунок

Розрахункові документи

Розрахунок ціни

Розробка стратегії маркетингу

Розряд кваліфікаційний

Розстрочка

Розтрата

Розцінка

Рухомість

Саботаж

Салон

Сальдо

Сальдо активне

Сальдо негативне

Сальдо платіжного балансу

Самообслуговування

Самоокупність

Саморегулювання

Самоуправління

Самофінансування

Санація

Санкція

Світова ціна

Світове господарство

Світовий ринок

Свіфт

СВОП

СДР

Сегмент ринку

Сегментація ринку

Сезонні ціни

Сектор

Сектор державний

Сектор економіки

Сектор приватний

Сепаратизм

Сервіс

Середні витрати

Серійне виробництво

Серія

Сертифікат

Сертифікат якості

Сертифікація

Синдикат

Синтетичний облік

Синхромаркетинг

Сировина

Система

Система маркетингової інформації

Системний підхід

Ситуаційне управління

Ситуація

Сітьове планування й управління

Сіф

Сконто

Слоган

Собівартість

Собівартість продукції

Соціальна активність

Соціальна допомога

Соціальна політика

Соціальна сфера

Соціальне забезпечення

Спад

Спекуляція

Спеціалізація

Спеціальні фонди

Спеціальність

Списання

Спільне підприємство

Споживання

Споживач

Споживча вартість

Споживчий кошик

Споживчий кредит

Спонсор

Спосіб виробництва

Спот

Стабілізація

Стабільність цін

Ставка

Стагнація

Стагфляція

Стандарт

Стандартизація

Статистика

Статистична звітність

Статистичне моделювання

Статус

Статут

Статутний капітал

Статутний фонд

Стиль керівництва

Стимулювання

Стратегія

Стратегія маркетингу

Стратегія ринку

Страхові запаси

Страхування

Структура

Субвенція

Суб’єкт

Суборенда

Субпідрядник

Субрахунок

Субсидія

Суд

Сумісництво

Супермаркет

Сфера

Сфера послуг

Табель

Таблиці рішень

Таємниця вкладу

Таємниця підприємницька

Таймінг

Такса

Тактика маркетингу

Тантьєма

Тара

Тариф

Тарифікація

Тарифна система

Тарифна сітка

Тарифна ставка

Тарифні коефіцієнти

Телекомунікація

Телемаркетинг

Телешопінг

Тенденція ринку

Тендер

Теорія корисності

Техніка

Техніка обліку

Техніко-економічне обґрунтування

Техніко-економічний аналіз

Технічний проект

Технології безвідходні

Технологічна дисципліна

Технологія

Титульний список

Тіньова економіка

Товар

Товари виробничого призначення

Товари короткочасного користування

Товари особливого попиту

Товари споживчого призначення

Товари тривалого користування

Товариство

Товарна маса

Товарна політика

Товарна продукція

Товарний асортимент

Товарний знак

Товарознавство

Товарооборот

Торги

Торгівля

Торгова марка

Торгова націнка

Торговий знак

Торговий кредит

Торговий посередник

Транзит

Транспортні витрати

Трансфер

Трансфертні платежі

Трасат

Трасувати

Тратта

Трейдер

Трудова дiяльнiсть

Трудовий колектив

Трудоємність

Угода

Уклад економічний

Ультимо

Уміння

Умови платежу

Умови поставок

Універмаг

Універсальні банки

Універсам

Унітарна держава

Уніфікація

Унція

Упаковка

Управління активами

Управління підприємством

Управління попитом

Управління ризиком

Управління ринком

Управління якістю продукції

Уречевлена праця

Урядові закупки

Успадкування

Установа

Установчий договір

Утилізація

Уцінка

Учасник

Фабрика

Фабрикат

Фаворит

Фаза зрілості продукту

Факторинг

Фактор попиту

Фактор часу

Фактор виробництва

Фактура

Фальсифікат

Фальсифікація

Фанатизм

Фас

Фасування

Фермерське господарство

Фізична особа

Фіксація

Фіксовані платежі

Фіктивний

Фіктивний капітал

Філіал

Фінанси

Фінансова блокада

Фінансова група

Фінансова криза

Фінансова політика

Фінансова система

Фінансовий звіт

Фінансовий контроль

Фінансовий план

Фінансовий ринок

Фінансовий рік

Фінансовий стан

Фінансові показники

Фінансові резерви

Фінансування

Фірма

Фірмовий знак

Фірмовий стиль

Фіск

Фіскальна політика

ФОБ

Фонд

Фонд державного майна

Фонд оплати праці

Фондові операції

Фондовіддача

Фондоозброєність

ФОР

Форвардні операції- Тлумачний словник економіста

Форми бухгалтерського обліку

Форми власності

Форми заробітної плати

Форми кредиту

Форми розрахунків

Формування попиту

Форс-мажорні обставини

Форфейтинг

Фотографія робочого часу

Франко

Франко-борт

Франчайзинг

Фрахт

Фрахтовий ринок

Функції маркетингу

Функції управління

Функціональна організація

Функціональна структура

Ф’ючерси

Ф’ючерсна угода

Хабар

Хабарництво

Хайринг

Хакер

Халатність

Характер

Характеристика

Хеджинг

Хеджирування

Хронометраж

Художні промисли

Хунта

Цейтнот

Централізація

Централізована економіка

Цивільний позов

Цикл життєвий

Цинізм

Цифрові гроші

Цільове фінансування

Цільовий маркетинг

Ціна

Ціна державна

Ціна довідкова

Ціна договірна

Ціна закупівельна

Ціна контракту

Ціна ліцензії

Ціна “ноу-хау”

Ціна оптова

Ціна роздрібна

Цінні папери

Цінова дискримінація

Цінова еластичність

Цінова конкуренція

Цінові знижки

Ціноутворення

Чартер

Чартерна угода

Чартерні перевезення

Час виробництва

Час робочий

Часткова власність

Часткова участь

Чек

Чек банківський

Чек грошовий

Чек дорожний

Чек золотий

Чек іменний

Чек на пред’явника

Чек ордерний

Чек товарний

Чекова книжка

Чекові бланки

Черговість платежів

Чистий дохід

Чистий прибуток

Чистий ризик

Шаблон

Шанс

Шантаж

Шахова оборотна відомість

Швидкість обігу грошей

Шеф

Шефство

Шифр рахунків

Шифр товару

Шкідництво

Шкода матеріальна

Шокова терапія

Шоуїнг

Шпигунство промислове

Штатний розпис

Штраф

Штрафні санкції

Штрихове кодування товару

Юридична адреса

Юридична особа

Юрисдикція

Юрисконсульт

Юстиція

Якість

Якість праці

Якість продукції

Ямайська валютна система

Ярлик

Ярмарки

Ясак