Міжнародна економіка

ПЕРЕДМОВА


Розділ 1
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1.1. Зародження світового господарства

1.1.2. Остаточне формування світового господарства

1.1.3. Основні поняття міжнародної торгівл

1.1.4. Теорії міжнародної торгівлі

1.2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.2.1. Загальні ознаки глобалізації

1.2.2. Глобалізація фінансів

1.2.3. Транснаціональні корпорації

1.2.4. Прямі зарубіжні інвестиції та інші форми міжнародного руху капіталу

1.2.5. Міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та послугами

1.2.6. Глобалізація третинного сектору

1.2.7. Глобалізація управлінських функцій

1.2.8. Глобалізація туризму

1.2.10. Міжнародна економічна інтеграція

1.2.11. Глобалізація і Україна

1.3.1. Основні демографічні показники

1.3. НАСЕЛЕННЯ ПЛАНЕТИ І МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

1.3.2. Міграція населення у минулому і нині

1.3.3. Основні тенденції у міграції робочої сили

1.4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ

1.4.1. Поняття "науково-технічна революція"

1.4.2. Науково-технічна революція і економічна діяльність

1.4.3. Міжнародний обмін технологіями

Розділ 2
СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

2.1. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

2.2. ПАРИЗЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

2.3. ГЕНУЕЗЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

2.4. БРЕТТОН-ВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

2.5. ЯМАЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

2.6. ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Розділ З
УКРАЇНА І ГЛОБАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

3.1. УКРАЇНА — СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

3.2. УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

3.3. УКРАЇНА — СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

Розділ 4
ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4.1. ЕНЕРГЕТИКА І ЕКОНОМІКА

4.1.1. Історичний екскурс в енергетику

4.1.2. Європейська енергетична хартія

4.1.3. Перспективи енергетики світу

4.2. ВИДОБУТОК ЕНЕРГОНОСІЇВ

4.2.1. Нафтодобувна промисловість

4.2.2. Газодобувна промисловість

4.2.3. Вугільна промисловість

4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

4.4. ГІРНИЧОДОБУВНА І ЛІСОВА ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

4.4.1. Гірничодобувна промисловість

4.4.2. Лісова промисловість

4.5. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

4.6. ЧОРНА І КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

4.6.1. Чорна металургія

4.6.2. Кольорова металургія

4.7. МАШИНОБУДУВАННЯ

4.7.1. Загальні дані про машинобудування

4.7.2. Автомобілебудування

4.7.3. Електроніка

4.7.4. Інші галузі машинобудування

4.8. ХІМІЧНА І ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

4.8.1. Хімічна промисловість

4.8.2. Легка промисловість

4.9. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

4.9.1. Типи сільськогосподарського виробництва

4.9.2. "Зелена революція" і "біотехнологічна революція"

4.9.3. Проблема голоду

4.10. РОСЛИННИЦТВО

4.10.1. Зернові культури

4.10.2. Технічні культури

4.10.3. Виноградарство і садівництво

4.10. ТВАРИННИЦТВО

4.11.1. Скотарство та інші галузі

4.11.2. Рибництво і рибальство

4.11.3. Птахівництво

4.11.4. Шовківництво

4.11.5. Бджільництво

4.12. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

4.13. ТРАНСПОРТ СВІТУ

4.13.1. Загальна характеристика

4.13.2. Автомобільний транспорт

4.13.3. Залізничний транспорт

4.13.4. Трубопровідний транспорт

4.13.5. Водний транспорт

4.13.6. Повітряний транспорт

Розділ 5
РЕГІОНИ СВІТУ

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЄВРОПИ

5.1.1. Фізико-географічні та історико-політичні особливості

5.1.2. Населення

5.1.3. Економіка

5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН АМЕРИКИ

5.2.1. Фізико-географічні та історико-політичні особливості

5.2.2. Населення

5.2.3. Економіка

5.3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН АЗІЇ

5.3.1. Фізико-географічні та історико-політичні особливості

5.3.2. Населення

5.3.3. Економіка

5.4. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН АФРИКИ

5.4.1. Фізико-географічні та історико-політичні особливості

5.4.2. Населення

5.4.3. Економіка

5.5. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АВСТРАЛІЇ ТА КРАЇН ОКЕАНІЇ

5.5.1. Фізико-географічні та історико-політичні особливості Австралії

5.5.2. Фізико-географічні та історико-політичні особливості Океанії

5.5.3. Населення Австралії

5.5.4. Населення Океанії

5.5.5. Економіка Австралії

5.5.6.Економіка Океанії


АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ