ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

ВІД АВТОРА

РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

1.1. Зміст фінансового аналізу і його функціональна роль в діяльності суб’єктів господарювання

1.2. Предмет і об’єкти фінансового аналізу

1.3. Види фінансового аналізу

1.4. Методи фінансового аналізу

1.5. Суб’єкти і користувачі фінансового аналізу

1.6. Організація фінансового аналізу

1.7. Методичне забезпечення фінансового аналізу

РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

2.1. Сутність інформації та ознаки її корисності для фінансового аналізу

2.2. Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі прийняття управлінських рішень

2.3. Система інформації фінансового плану підприємства

2.4. Система інформації рахунків бухгалтерського обліку

2.5. Інформаційні ресурси фінансової звітності

2.6. Інформаційні ресурси статистичної звітності

2.7. Інформаційні ресурси податкової звітності

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Склад майна підприємства

3.2. Аналіз структури і динаміки майна підприємства

3.3. Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства

РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

4.1. Економічна сутність оборотних активів підприємства

4.2. Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах

4.3. Аналіз ефективності використання запасів

РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Склад джерел формування капіталу підприємства

5.2. Аналіз структури і динаміки джерел капіталу підприємства

5.3. Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

6.1. Економічна суть грошових потоків підприємства

6.2. Аналіз структури і динаміки грошових потоків

6.3. Аналіз ефективності формування грошових потоків

РОЗДІЛ 7 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства

7.2. Аналіз ліквідності активів підприємства

7.3. Оцінювання платоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 8 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Поняття фінансової стійкості підприємства

8.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власних і залучених фінансових ресурсів

8.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

РОЗДІЛ 9 АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Механізм формування залучених фінансових ресурсів підприємства

9.2. Аналіз кредитоспроможності підприємства

9.3. Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при кредитних операціях

РОЗДІЛ 10 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

10.1. Поняття ділової активності підприємства

10.2. Аналіз і оцінка ділової активності підприємства за показниками економічного зростання

10.3. Аналіз і оцінка ділової активності персоналу підприємства

РОЗДІЛ 11 АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства

11.2. Аналіз формування і використання фінансових результатів

11.3. Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства

РОЗДІЛ 11 АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності

12.2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства

12.3. Аналіз ефективності інвестицій

РОЗДІЛ 13 КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Поняття комплексного оцінювання фінансового стану підприємства

13.2. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

13.3. Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств