Основи популяційної екології

  Від авторів

  Розділ 1. ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

1.1. Популяційна екологія

1.2. Популяційна генетика

  Розділ 2. КОНЦЕПЦІЇ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ

2.1. Вид і його структура

2.2. Популяція як структурно-функціональна одиниця виду

2.3. Принципи виділення і класифікації популяцій

Підсумок розділів 1, 2.

  Розділ 3. ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

3.1. Концепція екологічної ніші

3.2. Перекривання екологічних ніш популяцій

3.3. Динаміка екологічної ніші

Підсумок розділу 3.

  Розділ 4.ЕКОЛОГІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ

4.1. Ознаки популяції

    4.1.1. Розмір і стійкість популяції

    4.1.2. Чисельність популяції

4.2. Репродуктивний потенціал

    4.2.1. Біотичний потенціал

    4.2.2. Плодючість

4.3. Щільність популяцій

4.4. Народжуваність

4.5. Смертність

4.6. Виживання

Підсумок розділу 4.

  Розділ 5. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

5.1. Просторова структура популяції

    5.1.1. Характер розміщення особин у популяції

    5.1.2. Розселення

    5.1.3. Осілі і кочові тварини

5.2. Етологічна структура популяцій тварин

5.3. Статева структура популяції

5.4. Вікова структура популяції

    5.4.1. Вікова структура популяцій рослин

    5.4.2. Вікова структура популяції тварин

Підсумок розділу 5.

  Розділ 6. ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

6.1. Закономірності генетичної структури у панмікстичних популяціях

6.2. Аналіз генетичної структури природних і штучних популяцій

6.3. Мінливість і динаміка генетичної структури популяції

Підсумок розділу 6.

  Розділ 7. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ

7.1. Фази розвитку популяції

7.2. Типи динаміки популяції

7.3. Типи росту чисельності популяції

7.4. Фактори, що виливають на чисельність популяції

7.5. Гомеостаз популяції

Підсумок розділу 7.

  Розділ 8. РЕГУЛЯЦІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ

  Розділ 9. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНІ СТОСУНКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПОПУЛЯЦІЙ

9.1. Конкуренція

    9.1.1. Внутрішньовидова конкуренція

    9.1.2. Міжвидова конкуренція

9.2 Хижацтво

9.3. Паразитизм

9.4. Симбіотичні зв’язки між популяціями

Підсумок розділу 9.

  Розділ 10. ПОТІК ЕНЕРГІЇ ТА ПРОТУКТИВНТСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ

10.1. Визначення продуктивності популяції

10.2. Потік енергії на тваринницькій фермі

  Розділ 11. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ВИКОРИСТАННЯ

11.1. Оцінка стану і перспективи розвитку популяцій

11.2. Прогнозування норм експлуатації популяцій

11.3. Методи визначення чисельності і щільності популяції

11.4. Схема екологічної характеристики виду тварин

11.5. Схема екологічної характеристики виду рослин (спрощена)

Підсумок розділу 11.

  Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

12.1. Концепція популяційно-видового рівня

12.2. Основні причини зникнення видів

12.3. Значення популяційних особливостей для охорони видів

    12.3.1. Значення структури популяцій

    12.3.2. Значення величини чисельності популяції для охорони виду

12.4. Шляхи охорони живої природи на популяційно-видовому рівні

12.5. Концепції охорони видового багатства рослин

12.6. Концепція охорони видового багатства тварин

  ПІСЛЯМОВА

  ЛІТЕРАТУРА