ГАЗООБМІН ҐРУНТОВИЙ — обмін газів між рідкою, твердою, газовою та живою фазами ґрунту, а також переміщення газів у ґрунті, взаємообмін газів між ґрунтом і атмосферою, в т. ч. кореневою системою рослинних організмів.