ВІТРОЗАПИЛЕННЯ, анемофілія — запилення рослин за допомогою вітру. Властиве більшості голонасінних рослин (сосна, ялина), багатьом покритонасінним (злаки, осоки).