АГРОАСОЦІАЦІЯ — угруповання культурних рослин (агроценозів), що характеризується однаковим складом та подібними екол. умовами.