АФОТОСФЕРА — зона розвитку життя без сонячного світла. В океані це абісопелагіаль та абісаль разом, у літобіосфері займає всю її товщу.