Природознавство - Великий довідник школяра 2019Вступ

Поняття про природу

Ознаки живих організмів

Місце людини в природі, навколишньому середовищі

Методи вивчення природи

Знання про природу в житті та діяльності людини

Людина та середовище її життя

Тіла й речовини, що оточують людину

Тіла — предмети навколо нас

Речовини

Повітря — природна суміш

Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Розчини в природі та побуті

Світ явищ, у якому живе людина

Механічні явища в природі

Теплові явища

Електричні явища

Магнітні явища

Хімічні явища

Звукові явища. Поширення звуку

Світлові явища

Всесвіт як середовище життя людини

Небесні тіла

Уявлення про Всесвіт

Види небесних тіл

Галактики

Сонце. Сонячна система

Земля — планета Сонячної системи

Умови життя на планеті Земля

Чинники, що забезпечують існування життя на Землі

Роль води в природі. Кругообіг води

Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск

Погода й спостереження за нею

Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу

Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини

Пристосування організмів до умов існування

Людина як частина природи. Охорона природи

Організм як жива система

Органи рослин і тварин

Властивості живих організмів

Обмін речовин і енергії

Типи живлення

Розмноження рослин і тварин

Пристосування організмів до умов існування

Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Природні та штучні екосистеми

Екосистема. Ланцюги живлення

Екосистема лісу

Екосистема прісного водоймища

Використання природних екосистем

Охорона екосистем

Штучні екосистеми

Ґрунт

Рукотворні системи

Машини та механізми

Прості механізми

Сила. Види сил

Робота

Енергія

Біосфера — найбільша жива система

Склад і межі біосфери

Людина та біосфера

Охорона біосфери

Червона книга України