Інформатика - Великий довідник школяра 2019Прикладне програмне забезпечення

Системи обробки графічних зображень

Системи обробки текстової інформації

Електронні таблиці

Бази даних

Створення презентації

Алгоритмізація

Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера

Поняття інформаційної моделі

Поняття алгоритму

Поняття величини

Технології програмування

Основи програмування

Поняття про мови програмування

Алгоритмічна мова Паскаль (Pascal)