Історія України - Великий довідник школяра 2019Історія України від прадавніх часів до середини XVI ст.

Життя людей на теренах сучасної України у прадавню добу (1 млн років тому — початок нової ери)

Залюднення українських земель за доби палеоліту

Розвиток людського суспільства на українських землях за часів мезоліту

Перехід до відтворюючого господарства за часів неоліту

Українські землі за часів енеоліту. Трипільська культура

Зміни в житті людей протягом бронзового віку

Перші державні об’єднання на півдні України за часів ранньої залізної доби

Проблема етногенезу слов’ян

Українські землі за доби раннього Середньовіччя (V — середина XI ст.)

Велике переселення народів і розвиток історичних подій на території України

Походження назви «Русь»

Утворення держави Київська Русь

Київська Русь у роки князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава (882—972 рр.)

Розквіт Київської держави за часів князювання Володимира Великого (980—1015 рр.) і Ярослава Мудрого (1019—1054 рр.)

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Українські землі за доби розвиненого Середньовіччя (друга половина XI—середина XVI ст.)

Роздробленість Київської Русі

Монголо-татарська навала

Галицько-Волинська держава

Виокремлення української народності із загальноруської спільноти

Передумови об’єднання Великого князівства Литовськогой Польського королівства

Остаточна ліквідація автономії руських князівств у складі Литви

Українські землі під владою Речі Посполитої (друга половина XVI — перша половина XVIII ст.)

Українські землі під владою Речі Посполитої у другій половині XVI — першій половині XVIII ст.

Люблінська унія 1569 р.

Берестейська церковна унія 1596 р.

Реформація в Україні

Контрреформація на українських землях

Українське національно-культурне відродження

Запорозька Січ — козацька республіка

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої (1648—1657 рр.)

Період Руїни (друга половина XVII ст.)

Україна в першій половині XVIII ст.

Північна війна і Україна

Конституція П. Орлика

Гетьманування Д. Апостола

Історія України в Нові часи (друга половина XVIII — початок XX ст.)

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст.

Ліквідація Гетьманщини та Запорозької Січі. Гетьман К. Розумовський та кошовий отаман П. Калнишевський - Події на українських землях у другій половині XVIII ст.

Значення козацької доби в історії України - Події на українських землях у другій половині XVIII ст.

Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій (кінець XVIII ст.) - Події на українських землях у другій половині XVIII ст.

Історичний розвиток українських земель під владою Російської та Австрійської імперій

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Росії

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії

Українці в загальноросійському і польському суспільно-політичних рухах

Діяльність громад

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст.

«Руська трійця»

Революція 1848—1849 рp. В Австрійській iмпepiї та події на західноукраїнських землях

Москвофіли і народовці в Галичині

Політизація українського національно-визвольного руху

Економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Капіталізація економіки Наддніпрянщини

Економічний розвиток західноукраїнських земель

Українські землі на початку XX ст.

Подальша політизація українського революційновизвольного руху

Наддніпрянщина в роки революції 1905—1907 рр. У Російській імперії

Політика російського самодержавства щодо України в 1907—1914 рр.

Новітня історія України (1914—1939 рр.)

Україна в Першій світовій війні (1914—1918 рр.)

Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій

Воєнні дії на території України

Національний рух у Галичині й Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни

Формування та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців

Наслідки Першої світової війни

Українська революція (1917—1920 рр.)

Початок Української революції, утворення Центральної Ради

Політичні події липня 1917 — квітня 1918 рр.

Українська держава під владою П. Скоропадського

Директорія УНР

Західноукраїнська народна республіка

Радянська Україна (1919—1939 рр.)

Установлення радянської влади в Україні

Україна й утворення СРСР

УРСР в умовах нової економічної політики

Політика українізації (коренізації) в 1920-х рр.

Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

Громадсько-політичне й культурне життя в Україні в 1930-х рр.

Західноукраїнські землі між двома Світовими війнами

Українські землі у складі Польщі

Українські землі у складі Чехословаччини

Українські землі у складі Румунії

Новітня історія України (1939 р. — наші дні)

Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)

Початок Другої світової війни. Об’єднання українських земель та радянізація західних областей України в 1939—1941 рр.

Окупація України військами Німеччини та її союзників

Окупаційний режим в Україні в 1941—1944 рр.

Визволення України від німецько-фашистських загарбників

Культура України в роки Великої Вітчизняної війни

Україна в 1945 — першій половині 1950-х рр.

Адміністративно-територіальні зміни

Україна — співзасновниця ООН

Відбудова господарства

Голод 1946—1947 рр.

Грошова реформа 1947 р.

Культурне життя в Україні

Україна в умовах десталінізації (середина 1950 — середина 1960-х рр.)

Суспільно-політичне життя в Україні

Спроби реформування економіки України наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр.

Культура і духовне життя в Україні. Виникнення дисидентського руху

Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Економічний розвиток

Суспільно-політичне життя. Загострення політико-ідеологічної кризи радянського ладу

Опозиційний рух в Україні

Kультура й духовне життя України

Розпад Радянського Союзу і становлення незалежної України

Перебудова в СРСР і Україна

Прийняття Декларації про державний суверенітет України

Спроба державного перевороту у серпні 1991 р. Здобуття Україною незалежності

Україна в роки незалежності

Економічний розвиток

Державотворчі процеси

Формування багатопартійної системи

Внутрішньополітичні події після 1996 р.

Культурне й духовне життя суспільства

Зовнішня політика

Вибори Президента України 2004 р. «Помаранчева революція»