Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Основні класи неорганічних сполук
Солі

Солі — це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками.

Назви солей складаються з назви металу і назви кислотного залишку.

Назви солей, що утворюють кислоти

Формула кислоти

Назва солей

Сульфати

Сульфіти

Нітрати

Метафосфати

Ортофосфати (або фосфати)

Карбонати

Силікати

Фізичні властивості солей

За нормальних умов усі солі — тверді кристалічні речовини різного кольору. Розчинність їх у воді різна (див. таблицю розчинності на с. 350).

Хімічні властивості солей

Солі взаємодіють:

1)  З металами (реакція заміщення):

2)  Розчинні солі з лугами (реакція обміну):

3)  З кислотами (реакція обміну).

Ця реакція відбувається за таких умов:

—  утворюється осад, нерозчинний у кислотах:

—  реагуюча кислота сильніша від тієї, яка утворила сіль:

—  сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка:

Кислота нестійка, тому при її утворенні відразу ж відбувається реакція розкладу. Наприклад:

Зазвичай це записується так:

4)  Із солями (реакція обміну):

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl ↓