Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Основні класи неорганічних сполук
Основи

Основи — складні речовини, до складу яких входять атом металу й одна або кілька гідроксильних груп.

Назви основ утворюються від назви відповідного металу в називному відмінку і слова «гідроксид»:

NaOH — натрій гідроксид;

— ферум(ІІ) гідроксид;

— ферум(ІІІ) гідроксид.

Застосовуються й інші традиційні назви:

NaOH — їдкий натр;

— гашене вапно.

Основи класифікуються за розчинністю у воді:

1)  на розчинні, або луги, — добуті лужними або лужноземельними металами:

Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca;

2)  нерозчинні — всі інші основи.

Фізичні властивості основ

За нормальних умов усі луги — тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, їдкі, роз’їдають шкіру, тканини, папір. Нерозчинні основи — тверді речовини різного кольору.

Добування основ

1)  Луги добувають:

—  взаємодією води з лужними або лужноземельними металами:

—  взаємодією води з оксидами лужних і лужноземельних металів:

BaO + 2H2O = Ba(OH)2

2)  Нерозчинні основи добувають унаслідок взаємодії розчинних солей з лугами:

Хімічні властивості основ

1)  Луги мають такі хімічні властивості:

—  змінюють забарвлення індикаторів: фенолфталеїну без кольору на малинове, метилового оранжевого на жовте, фіолетового лакмусу на синє, універсального індикаторного паперу на синє;

взаємодіють із кислотними оксидами:

—  взаємодіють із кислотами:

—  реагують із солями:

2)  Нерозчинні основи мають такі хімічні властивості:

—  не змінюють забарвлення індикаторів;

—  практично не взаємодіють із кислотними оксидами;

—  взаємодіють із кислотами:

—  розкладаються при нагріванні:

Реакція взаємодії кислот з основами називається реакцією нейтралізації і належить до реакцій обміну.

Амфотерні гідроксиди та оксиди

Здатність хімічних речовин виявляти кислотні або основні властивості в залежності від природи речовини, з якою вони реагують, називається амфотерністю.

Амфотерні властивості виявляють перехідні метали, їхні оксиди та гідроксиди, наприклад: цинк, алюміній, берилій, тривалентний хром і тривалентне залізо, їхні оксиди і гідроксиди тощо.

Хімічні властивості амфотерних речовин

Характерною є взаємодія амфотерних речовин як із кислотами, так і з основами:

а також реакції з цинк гідроксидом: