Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Неорганічна хімія
Основні класи неорганічних сполук
Кислоти

Кислоти — це складні речовини, що складаються з одного чи декількох атомів Гідрогену та кислотного залишку.

Кислоти класифікують:

1)  за кількістю атомів Гідрогену в кислоті — на одно-, дво- та триосновні.

Одноосновні

Двоосновні

Триосновні

HCl,

,

,

2)  за наявністю Оксигену в кислотному залишку — на безоксигенові та оксигеновмісні.

Оксигенові кислоти

Формула

Назва

H2SO4

Сульфатна

H2SO3

Сульфітна

HNO3

Нітратна

HPO3

Метафосфатна

H3PO4

Ортофосфатна

H2CO3

Карбонатна

H2SiO3

Силікатна

Безоксигенові кислоти

Формула

Назва

HCl

Хлоридна (соляна)

HF

Фтороводнева (плавікова)

HBr

Бромоводнева

H2S

Сульфідна

HI

Іодоводнева

Одержання кислот

1)  Оксигеновмісні розчинні у воді кислоти можна добути взаємодією оксидів з водою:

2)  Оксигеновмисні нерозчинні у воді кислоти добувають взаємодією відповідної солі з більш сильною кислотою:

3)  Безкисневі кислоти добувають взаємодією водню з неметалом:

з наступним розчиненням продукту реакції у воді.

Фізичні властивості кислот

Більшість кислот — рідини, але є і тверді кислоти, наприклад ортофосфатна і метафосфатна, силікатна. Усі кислоти важчі за воду й у більшості випадків добре в ній розчиняються. Деякі леткі кислоти (хлоридна, нітратна) мають характерний запах. Майже всі кислоти безбарвні.

Хімічні властивості кислот

1)  Дія на індикатори. Речовини, які змінюють своє забарвлення під дією кислот або лугів, називаються індикаторами.

2)  Взаємодія з металами.

Метали, що стоять у ряді напруг до Гідрогену, витісняють його з розведених кислот (крім нітратної кислоти):

3)  Кислоти реагують з оксидами, що утворені металами:

Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, у результаті яких вони обмінюються своїми складовими частинами.

4)  Кислоти реагують з основами: