Німецька мова - Великий довідник школяра 2019Deutsched Alphabet. Німецький алфавіт

Das verb. Дієслово

Allgemeines. Загальні відомості

Besonderheiten der verben. Особливості дієслів

Präsens. Теперішній час

Bildung des Präsens (Утворення дієслів теперішнього часу)

Besonderheiten der konjugation der verben (Особливості відмінювання дієслів)

Präteritum. Простий минулий час

Bildung des Präteritums (Утворення дієслів простого минулого часу)

Perfekt. Складний минулий розмовний час

Bildung des Partizips II (Утворення другого дієприслівника)

Gebrauch der hilfsverben haben und sein (Вживання допоміжних дієслів haben та sein)

Plusquamperfekt. Складний минулий час

Futur I. Майбутній час

Modalverben. Модальні дієслова

Passiv. Пасивний стан

Das Stativ (Zustandspassiv). Статив (пасив стану)

Imperativ. Наказовий спосіб

Konjunktiv. Умовний спосіб дієслова

Unterscheidung des Konjunktivs I und des Konjunktivs II (Відміна Konjunktiv I Від Konjunktiv II)

Infinitiv. Неозначена форма дієслова

Das Partizip. Дієприкметник

Das substantiv (nomen). Іменник

Das Geschlecht der Substantive. Рід іменників

Der artikel. Артикль

Deklination der substantive. Відмінювання іменників

Die Pluralbildung der Substantive. Множина іменників

Die präposition. Прийменник

Präpositionen mit dem Dativ und dem Akkusativ. Прийменники з давальним і знахідним відмінками

Präpositionen mit dem Akkusativ. Прийменники зі знахідним відмінком

Präpositionen mit dem Dativ. Прийменники з давальним відмінком

Das pronomen. Займенник

Arten von Pronomen. Типи займенників

Personalpronomen. Особові займенники

Possessivpronomen. Присвійні займенники

Fragepronomen. Питальні займенники

Relativpronomen. Відносні займенники

Indefinitpronomen und Negationspronomen. Неозначені й заперечні займенники

Das unpersönliche Pronomen es. Безособовий займенник es

Adjektiv. Прикметник

Die Komparationsstufen der Adjektive. Cтупені порівняння прикметників

Die Deklination der Adjektive. Відмінювання прикметників

Das zahlwort. Числівник

Allgemeines. Загальні відомості

Grundzahlwörter. Кількісні числівники

Ordnungszahlwörter. Порядкові числівники

Der Satz. Речення

Der einfache satz. Просте речення

Die satzreihe. Складносурядне речення

Das satzgefüge. Складнопідрядне речення

Objektsätze (Додаткові підрядні речення)