Геометрія - Великий довідник школяра 2019Основні властивості найпростіших геометричних фігур

Означення. Аксіоми

Суміжні й вертикальні кути

Перпендикуляр

Бісектриса

Ознаки рівності трикутників

Висота, бісектриса, медіана трикутника

Рівнобедрений трикутник

Рівносторонній трикутник

Ознаки рівнобедреного трикутника

Паралельні прямі

Сума кутів трикутника

Прямокутний трикутник

Коло

Геометричне місце точок

Пряма й обернена теореми

Доведення від супротивного

Приклади розв’язування типових задач з геометрії для найпростіших фігур

Чотирикутники

Паралелограм

Прямокутник

Ромб

Квадрат

Трапеція

Теорема Фалеса

Трикутники

Середня лінія трикутника

Теорема Піфагора

Перпендикуляр і похила

Нерівність трикутника

Співвідношення між сторонами й кутом прямокутного трикутника

Декартові координати на площині

Координати середини відрізка

Відстань між точками

Рівняння кола

Рівняння прямої

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса для будьякого кута від 0° до 180°

Рух

Властивості руху

Симетрія відносно точки

Симетрія відносно прямої

Поворот

Паралельне перенесення та його властивості

Співнаправленість півпрямих

Рівність фігур

Вектори

Рівність фігур - Вектори

Координати векторa - Вектори

Додавання векторів - Вектори

Множення вектора на число - Вектори

Скалярний добуток векторів - Вектори

Розкладання вектора за координатними осями - Вектори

Подібність фігур

Властивості перетворення подібності

Властивості подібних фігур

Кути, пов’язані з колом

Кути, вписані в коло

Пропорційність відрізків хорд і січних кола

Розв’язування трикутників

Теорема косинусів

Теорема синусів

Розв’язання трикутників

Многокутники

Правильні многокутники

Довжина кола

Площі фігур

Площа паралелограма

Площа прямокутника

Площа ромба

Площа квадрата

Площа трикутника

Площа трапеції

Площа чотирикутника

Площа круга

Площі подібних фігур

Стереометрія

Аксіоми стереометрії

Паралельність прямих і площини

Ознака паралельності прямих

Ознака паралельності прямої і площини

Ознака паралельності площин

Властивості паралельних площин

Зображення просторових фігур на площині

Перпендикулярність прямих і площин

Перпендикуляр і похила

Теорема про триперпендикуляри

Перпендикулярність площин

Відстань між мимобіжними прямими

Кут між мимобіжними прямими

Кут між прямою та площиною

Кут між площинами

Декартові координати та вектори в просторі

Перетворення в просторі

Подібність просторових фігур

Вектори в просторі

Многогранники

Тригранний і многогранний кути

Многогранник

Тіла обертання

Циліндр

Конус

Зрізаний конус

Куля

Об’єми тіл

Об’єми многогранників

Об’єми круглих тіл

Об’єм кулі

Комбінації геометричних тіл

Циліндр, вписаний у кулю

Циліндр, описаний навколо кулі

Конус, вписаний у кулю

Куля, вписана в конус

Інші комбінації геометричних тіл

Описані кулі

Вписані кулі

Описана піраміда