Культура - статті

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ — ХІІІ століттях. Роль Галицько-Волинської Русі в розвитку української культури

Особливості розвитку освіти та літератури в Галицько-Волинському князівстві

Розвиток архітектури, живопису у ХІІ - ХІІІ століттях

Художні ремесла та музика в Галичині та на Волині у ХІІ - ХІІІ століттях

Історичні умови розвитку української культури у ХІV - першій половині ХVІІ ст.

Братства та їх роль в обороні української культури від асиміляції у ХVІ - першій половині ХVІІ ст.

Розвиток української освіти у ХVI - першій половині ХVII ст.: головні тенденції, типи шкіл

Острозький культурний осередок та його роль у розвитку української культури

Книжкова справа в Україні у ХVI - першій половині ХVII ст. Поширення книгодрукування

Українська література ХVI - першої половини ХVII ст.: традиційні та нові жанри

Основні тенденції розвитку архітектури й образотворчого мистецтва України литовсько-польської доби

Загальна характеристика історичних умов розвитку культури України другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст.

Києво-Могилянська академія - перший вищий навчальний заклад України європейського типу. Петро Могила та його роль у розвитку культури України

Українська барокова література: драматичне письменство, козацькі літописи, проповідницька та публіцистична проза, поезія

Г. С. Сковорода як видатний діяч української культури

Українська барокове зодчество. Козацьке бароко в архітектурі Полтавщини

Особливості розвитку українського живопису і графіки у другій половини ХVII - ХVIII столітті

Українське музичне й театральне мистецтво другої половини ХVII - ХVIII ст.

Українське національно-культурне відродження ХIХ - початку ХХ століття: сутність, етапи і чинники розвитку

Українська освіта у ХІХ - на початку ХХ ст.: тенденції розвитку, здобутки та проблеми

Провідні досягнення української науки у ХІХ - на початку ХХ століття (етнографія, історія, філологія, педагогіка, математика, фізика, хімія, біологія, фізіологія, медицина та ін.)

Літературне життя України ХІХ - початку ХХ ст. Народження нової української літератури

Становлення та розвиток професійного театру в Україні у ХІХ столітті. Роль і місце Полтави в цьому процесі

Архітектура та скульптура України ХIХ - початку ХХ ст.: стилістичні напрями

Музичне мистецтво України ХIХ - початку ХХ ст.

Києво-Могилянська академія — визначний освітньо-культурний центр України

Загальні умови культурного життя в Україні у ХVІІІ ст.

Архітектура й образотворче мистецтво XVIII ст. Творчість українських, за походженням, живописців і музикантів у Росії

Тарас Шевченко: життя, світогляд, творчість

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш

Освіта і наука, у першій половині XIX ст.

Нова національна інтелігенція і її культурологічна робота XIX - початку XX ст.

«Будителі» на Закарпатті та їх роль у розвитку культури краю ( ХІХ ст.)

Національно-культурний рух на українських землях у складі російської імперії у другій половині 19 ст.

Національно-культурний рух в Галичині, Буковині у другій половині 19 ст.

Розвиток освіти і науки в Україні. Українці в культурному житті Російської імперії у ХІХ ст.

Розвиток літератури, драматургії і театру. Музичне і образотворче мистецтво архітектура у другій половині 19 ст.

Українська культура кінця ХІХ - початку ХХ ст.: галицьке відродження, українська історична наука і суспільно - політична думка, література, мистецтво та архітектура. Розвиток історичної науки в українських землях у першій половині 19 ст.

Іван Франко: характеристика його життя і діяльності (1856 - 1916)

Роль інтелігенції в культурному розвитку (19 ст.)

Відродження перспективи розвитку української культури доби утвердження державної незалежності

Досягнення розвитку освіти, науки, література і мистецтво 20 років 20 ст.

Українська культура в 30 - ті роки за межами УРСР

Українська культура часів тоталітаризму (30 - 50-ті рр.) Утвердження так званого соцреалізму

Суспільні процеси у повоєнні роки, їх вплив на стан і розвиток української культури (1945 - 1953 рр.). Стан загальноосвітньої середньої вищої школи у 60-80 роки 20 ст.

Культурне життя української діаспори

Закарпатці в культурному житті Російської імперії (кінця ХVІІІ - ХІХ ст.)

Історичні умови винекнення та джерела формування української культури

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (Х-ХІІІ ст.)

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17