Історія української культури - О. Ю. Павлова 2012Передмова

Розділ 1. Проблемне поле історії культури

1.1. Місце історії культури у генезі культурологічного знання

1.2. Історія культури у структурі суміжних дисциплін

1.3. Визначення терміну «культура». Культура та природа

1.4. Культура і цивілізація

1.5. Функції культури

1.6. Різновиди класифікації культур

1.7. Методологічні підходи до розуміння природи культури

1.8. Єдність і локальність культурно-історичного процесу

1.9. Вітчизняна та зарубіжна культурографія

Список рекомендованої літератури до 1 розділу

Розділ 2. Теоретичні проблеми етнокультури

2.1. Культурно-історична динаміка етнічних спільнот: плем’я, народність і нація

2.2. Різноманіття ознак етносу. Етнос і раса

2.3. Чинники формування та буття етносу

2.4. Специфіка етнокультурних цінностей

2.5. Традиція як підґрунтя етнокультури. Ритуал, обряд, звичай

2.6. Проблема трансляції культури в етносах різних типів

2.7. Національне і загальнолюдське в культурі та бутті етносу

Список рекомендованої літератури до 2 розділу

Розділ 3. Джерела формування української культури

3.1. Архаїчні культури на території України

3.2. Скіфські культурні джерела

3.3. Антична епоха

3.3.1. Загальна характеристика культури античності

3.3.2. Музика античних держав

Список рекомендованої літератури до 3 розділу

Розділ 4. Культура Київської Русі

4.1. Загальна характеристика періоду Київської Русі

4.2. Особливості розвитку культури Київської Русі

4.3. Джерела вивчення культури Київської Русі

4.4. Вплив християнства на розвиток давньоруської культури

4.5. Писемність і освіта

4.6. Наукові знання

4.7. Мистецтво

4.8. Музичні надбання старокиївської культури

Список рекомендованої літератури до 4 розділу

Розділ 5. Українська культура в епоху Відродження та Реформації (XIV—XVII ст.)

5.1. Діалог та взаємодія національних культур в Речі Посполитій

5.2. Утвердження бароко в українській архітектурі та мистецтві

5.3. Формування освіти

5.4. Література

5.5. Музика Відродження та Бароко

Список рекомендованої літератури до 5 розділу

Розділ 6. Культурне життя України в епоху Просвітництва

6.1. Світоглядні засади епохи Просвітництва

6.2. Становлення освітньої системи на Україні

6.3. Стильові і жанрові особливості архітектури та образотворчого мистецтва XVIII ст.

6.4. Українська література

6.5. Музичне життя України

Розділ 7. Українська культура XIX ст.

7.1. Соціокультурні перетворення XIX ст.

Розділ 6. Культурне життя України в епоху Просвітництва

Список рекомендованої літератури до 6 розділу

Розділ 7. Українська культура XIX ст.

7.2. Художня культура України XIX ст.

7.3. Музика XIX ст.

Список рекомендованої літератури до 7 розділу

Розділ 8. Українська культура XX століття

8.1. Українська культура початку XX ст.

8.2. Національно-культурне піднесення 20—30-х років

8.3. Українська культура в час другої світової війни

8.4. Українська культура повоєнного періоду та 50—90-х рр.

8.5. Музична культура XX ст.

Список рекомендованої літератури до 8 розділу

Розділ 9. Національно-культурне відродження та культура України на сучасному етапі

9.1. Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності

9.2. Сучасний стан розвитку культури

Список рекомендованої літератури до 9 розділу

Розділ 10. Культурно-суспільне життя української діаспори

10.1. Глобалізаційні процеси у суспільстві

10.2. Етнічна ідентичність

10.3. Специфіка формування української діаспори

10.4. Духовна консолідація українців у діаспорі

10.5. Збереження етнонаціональної культури українцями в діаспорі

10.6. Художня культура української діаспори

Список рекомендованої літератури до 10 розділу

Теми рефератів

Тести

Питання до самоконтролю

Словник