Історія української культури - Бердій Т.С. 2011Вступ

Вступ до дисципліни «Історія української культури». Історія української культури від найдавніших часів і до періоду Київської Русі

Поняття і сутність культури. Проблеми дослідження української культури

Передумови виникнення української культури. Стародавня культура східних слов'ян

Культура Київської Русі

Розвиток української культури періоду пізнього Середньовіччя, Нової та Новітньої доби

Українська культура Литовсько-Польської доби

Українська культура доби козаччини. Культура та мистецтво бароко

Українська культура кінця ХVІІІ-ХІХ століття

Українська культура ХХ століття

Розвиток української культури в умовах Незалежності

Загальні методичні рекомендації щодо підготовки до семінарних занять

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації та вимоги щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

Система поточного і підсумкового контролю. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів

Запитання до іспиту

Додаток