Культурологічний словник - 2020


ПЛЮРАЛІЗМ

ПЛЮРАЛІЗМ (від лат. pluralis — множинний) — світоглядна позиція, яка утверджує множинність інтересів, різновидів буття, ідей, поглядів, які не зводяться до чогось одного і є незалежними одне від одного. Сутність плюралізму полягає у визнанні ним протиріч як джерела соціального прогресу, стимулювання багатоманітності суспільного життя із супровідними йому явищами опозиції, конфліктів, конкурентності. Розв'язання цих протиріч передбачає демократичний спосіб, що опертий на закони.