Культурологічний словник - 2020


ПЕРЕЖИВАННЯ

ПЕРЕЖИВАННЯ — узагальнене поняття для позначення безпосереднього психічного досвіду індивіда. П. є своєрідним психофізіологічним станом, в якому виявляється зацікавлене ставлення до когось, чогось, до об'єкта свого П. П. є універсальною психічною здатністю психічно здорової людини, воно супроводжує всі види діяльності людини, а також процеси її спілкування. Можна твердити, що будь-який психічний процес є П. Розрізняють акт П. і зміст П. Актом П. є психічна діяльність, пов'язана з виникненням і перебігом даного П. Зміст П. зумовлений об'єктом, який переживається. П. людини соціально зумовлені, що відображається у змісті П. Сила і тривалість П. людини залежить від подразників, які його викликають, а також від структури і типу нервової системи індивіда. Термін П. належить до найзагальніших понять психології, її категоріального ладу. П. можуть мати позитивне і негативне для даної людини забарвлення (наприклад, П. радості чи смутку). В одних людях П. більш повернуті в їхній внутрішній світ (переживання в собі), в інших — вони більш виявляються зовні.