Культурологічний словник - 2020


ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ — систематизовані збірники, в яких подано в абетковому або тематичному порядку статті про осіб, предмети і явища, події, а також про окремі галузі народного господарства, науки тощо. Першою Е. У. є «Українська Загальна Енциклопедія», видана у 1930-1935 рр. у 3-х томах у Львові (гол. редактор І. Раковський). У 30-х роках в УРСР було зроблено спробу видати «Українську Радянську Енциклопедію» (УРЕ) у 20-ти томах, але у зв'язку з репресіями проти української культури та її діячів уряд припинив це видання. Із фахових Е. У. можна назвати «Колгоспну Виробничу Енциклопедію» у 2-х томах, видану 1956 р. у Києві (гол. редактор М. Співак). 1939 р. у Львові вийшов перший зошит «Української Сільськогосподарської Енциклопедії» (гол. редактор Є. Храпливий), але з початком війни видання було призупинене. Окреме місце посідають Е. У. з питань українознавства. Першим виданням такого характеру є монументальна праця «Украинский народ в его прошлом и настоящем». Із запланованих трьох томів з'явилися лише два за редакцією М. Грушевського (огляд українознавчих студій і історія України); Х. Вовка (антропологія та етнографія), О. Шахматова (нарис історії української мови), С. Рудницького (нарис географії) та ін. Науковим товариством ім. Т. Шевченка в еміграції у 1949-1952 рр. видано «Енциклопедію Українознавства» в 3-х томах (гол. редактори В. Кубійович і З. Кузеля). 1955 р. з'явилася друга словникова частина «Енциклопедії Українознавства». А у 1955-1984 рр. видрукована фундаментальна праця за ред. В. Кубійовича «Енциклопедія Українознавства» у 10-ти томах. У ті ж роки в УРСР вийшла «Енциклопедія народного господарства Української РСР» за ред. С. Ямпольського у 4-х томах (К., 1969-1972), «Українська Радянська Енциклопедія» за редакцією М. Бажана у 16-ти томах, 17-й том - довідковий (К., 1960-1965), «Українська Радянська Енциклопедія» за ред. М. Бажана — у 12-ти томах (К., 1977-1985). З інших енциклопедій належну увагу українознавству і правдиві дані містить чеський «Ottuv Slovnik Naucny», англомовний «Slavonic Encyclopedia» (гол. редактор Й. Ручек, Нью-Йорк, 1949). Проте трактування українознавства у західних енциклопедіях залишається недостатнім: український матеріал розкиданий між російським і польським. Його обсяг незначний, а інформація часто не вивірена, автори користуються неукраїнськими джерелами.