Культурологічний словник - 2020


ЕКСКУРСІЯ

ЕКСКУРСІЯ (від лат. excursio — поїздка, подорож, похід) — пізнавальний вид діяльності, що позитивно впливає на активне сприйняття людиною нових знань; колективні подорожі, походи до визначних місць, музеїв, промислових підприємств, сільськогосподарських виробництв, на історичні об'єкти з науковою, загальноосвітньою, культурно-освітньою метою. Виникли наприкінці XVIII — на початку XIX ст. як метод навчання. Е. набула великого значення як форма і метод навчально-виховної роботи в школі, у позашкільній роботі й у діяльності культурно-освітніх закладів України. За змістом Е. бувають тематичними і комплексними.