Культурологічний словник - 2020


ДОГМАТ

ДОГМАТ (від грец. думка, вчення) — основне положення віровчення, яке визначається незаперечною істиною, має силу непохитного авторитету і не підлягає критиці. Вимога беззастережного визнання Д., сліпого прийняття їх на віру — серед головних вимог християнської церкви.