Культурологічний словник - 2020


ДІАЛЕКТИКА

ДІАЛЕКТИКА (грец. — мистецтво вести бесіду) — 1) В давньогрецькій філософії розроблений Сократом метод руху пізнання до істини через суперечності в мисленні. 2) Розвиток у всій його складності, багатоманітності форм і і суперечливості.