Культурологічний словник - 2020


АНТРОПОМОРФНІСТЬ

АНТРОПОМОРФНІСТЬ (від грец. людина і форма) — подібність до людської постаті, її відтворення повне (скульптурне, стилізоване) або часткове (із збереженням утилітарної форми речі, до якої додаються голова, руки, іноді лише обличчя або очі, що надають усій речі певної людської подоби).