Навчально-методичний посібник з культурології - Чабан Н.І. 2007Передмова

Лекція № 1

Тема № 1. Генеза первісної культури людства.

Лекція № 2

Тема № 2. Співвідношення культури та цивілізації від стародавнього світу до сучасності

Лекція № 3

Тема № 3.Характерні особливості розвитку культури античності. Аполлонічні й діонісійні засади європейської культури

Лекція № 4

Тема № 4. Специфічні риси культури середньовіччя в Західній Європі

Лекція № 5

Тема № 5. Особливості культури Візантії й Близького Сходу

Лекція № 6

Тема № 6. Культурні надбання Доби Відродження

Лекція № 7

Тема № 7. Культурні здобутки нового часу

Лекція № 8

Тема № 8. Модерністські тенденції європейської культури ХІХ-ХХ століть

Лекція № 9

Тема № 9. Культура, контркультура і субкультура періоду постмодернізму

Семінарське заняття № 1. Ґенеза первісної культури людства

Семінарське заняття № 2. Співвідношення культури та цивілізації від Стародавнього Світу до сучасності

Семінарське заняття № 3. Характерні особливості розвитку культури античності. Аполлонічні й діонісійні засади європейської культури

Семінарське заняття № 4. Специфічні риси культури Середньовіччя в Західній Європі

Семінарське заняття № 5. Особливості культури Візантії й Близького Сходу

Семінарське заняття № 6. Культурні надбання доби Відродження

Семінарське заняття № 7. Культурні здобутки Нового часу

Семінарське заняття № 8. Модерністські тенденції європейської культури ХІХ-ХХ століть

Семінарське заняття № 9. Культура, контркультура і субкультура періоду постмодернізму

Тематика рефератів

Основна й додаткова література до курсу